Internationaal

De werkgroep Internationaal coördineert de internationale activiteiten van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en legt de focus op de verbinding met ‘Brussel’. Ook richt deze werkgroep zich op belangrijke programma’s van de Europese Commissie zoals Horizon Europe en het Digital Europe Program.

Daarbij is de NL AIC onderdeel van het European AI Forum (EAIF), een samenwerking van inmiddels 9 nationale AI-coalities in Europa. Dit tezamen met het vicepresidentschap bij het EAIF door werkgroep voorzitter Marloes Pomp, vergroot de impact en het netwerk van de NL AIC als geheel.

Introductie werkgroep voorzitter

Aanpak

De NL AIC heeft de ambitie om Nederland een leidende rol te laten spelen binnen AI-innovatie in Europa. Naast expertise, zijn een sterk netwerk en synergievorming daarbij essentieel. Dit realiseert de werkgroep onder andere door het organiseren van (digitale) internationale AI-missies en inkomende bezoeken. Tevens ondersteunt de werkgroep bij het opzetten van langdurige internationale samenwerkingen op het gebied van AI en de organisatie van internationale netwerkactiviteiten.

Werkgroep

De werkgroep internationaal bestaat uit een aantal EU Liaisons, vertegenwoordigers vanuit de ministeries Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, RVO en VNO-NCW. Daarnaast sluiten, afhankelijk van het onderwerp, regelmatig vertegenwoordigers vanuit andere topsectoren, internationale organisaties en brancheverenigingen aan.

De werkgroep houdt zich bezig met de positionering van Nederland op het gebied van AI in het buitenland. Ze ondersteunt de werkgroepen per toepassingsgebied met het realiseren van hun internationale ambities en signaleert kansen voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

  • Toegang tot een internationaal netwerk op het gebied van AI.
  • Informatie over en ondersteuning bij aanvragen van programma’s van de Europese Commissie.
  • Coördinatie inkomende en uitgaande (online) missies & beursbezoeken.
  • Ondersteuning bij het vormgeven van internationale partnerships.
  • Internationale promotie van Nederlandse expertise en icoonprojecten.
  • Startpunt voor buitenlandse contacten en verzoeken.
  • Bijdrage aan internationale (online) events en workshops (of het verspreiden ervan.)
  • Publicaties & communicatiemateriaal over AI in Nederland

Delen via:

Gerelateerd nieuws

01 januari 1970

01 januari 1970

W

01 januari 1970