Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Joris den Bruinen

Voorzitter werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht

Gerelateerde berichten

Veiligheid, Vrede en Recht

De veiligheid van Nederland staat onder druk: niet alleen de fysieke veiligheid van burgers en onze infrastructuur, maar ook onze digitale veiligheid. De dreiging vanuit beroepscriminelen groeit. Daarnaast zijn er zijn ‘statelijke actoren’ die digitale technologie inzetten voor economische en politieke spionage en sabotage. Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in de bescherming tegen deze dreigingen en het waarborgen van het recht.

AI-technologie leent zich goed om veiligheidsprofessionals en beslissers te helpen bij hun inspanningen om de wereld veiliger te maken, maar de inzet hiervan brengt ook risico’s met zich mee. Hoe komen we tot een effectieve, veilige en mensgerichte aanpak van deze toepassingen? En welke randvoorwaarden komen daarbij kijken? Het zijn vragen waar de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht (VVR) van de Nederlandse AI Coalitie zich intensief mee bezighoudt.

Werkgroep

De werkgroep gaat uit van een mensgerichte aanpak, waarbij AI-toepassingen op een effectieve, veilige en verantwoorde manier worden ontwikkeld én ingezet. Dankzij een door de werkgroep opgezet ecosysteem kunnen de relevante nationale spelers in het ecosysteem elkaar vinden, inhoudelijke kwesties met elkaar afstemmen en nauw samenwerken om de gewenste resultaten te behalen. Tussen die spelers zitten zowel (semi-)overheidsorganisaties als kennisinstituten, het bedrijfsleven (van startup tot corporate) en verschillende maatschappelijke organisaties en NGO’s.

Wat we doen?

Er is veel aandacht voor concrete use cases, waarbij bijvoorbeeld startups hun innovatieve oplossingen mogelijke eindgebruikers presenteren. De werkgroep denkt mee over relevante financieringsmogelijkheden, mogelijke samenwerkingspartners en manieren om het ontwikkelingsproces te versnellen en – bij succes – op te schalen. Daarbij maakt de werkgroep volop gebruik van de bestaande ecosystemen en beleidskaders rond digitalisering en veiligheid, vrede en recht. Zo zijn er nauwe samenwerkingen met de KIA Veiligheid, Dutch Digital Delta en Security Delta.

De werkgroep richt zich op vijf focusgebieden:

  1. Mensgerichte aanpak: transparantie, uitlegbaarheid en privacy zijn essentieel voor de inzet van AI. Dat vraagt dus om een verantwoorde, mensgerichte aanpak, met veel aandacht voor de bestuurlijke, ethische en juridische randvoorwaarden.
  2. Privacybestendige informatiedeling: bij de inzet van AI is het belangrijk om vertrouwelijk informatie uit te kunnen wisselen en daarbij de privacy van de burger te waarborgen. De werkgroep is dan ook een voorstander van innovatieve technologieën zoals Multi Party Computation (MPC) en federated data.
  3. AI voor beslisondersteuning: er is een grote behoefte aan AI-oplossingen die mensen bij de uitoefening van hun werk de relevante informatie verschaffen die ze nodig hebben om de juiste beslissing te kunnen nemen. Aan dat soort systemen wordt momenteel hard gewerkt. En die ‘AI, data en intelligence voor beslisondersteuning’ gaan niet alleen veiligheidsprofessionals, zoals politieagenten, helpen, maar ook beslissers, zoals rechters en bestuurders binnen de overheid.
  4. AI voor cybersecurity: ondanks toenemende investeringen in cybersecurity, kunnen de meeste organisaties de snelheid en ontwikkelingen van digitale dreigingen nauwelijks bijhouden. Een middelgrote onderneming krijgt honderdduizenden alarmmeldingen per dag. Het automatiseren van cybersecuritywerkzaamheden is dan ook een belangrijke oplossing om weerbaar te worden en blijven, zonder dat daar veel geld en arbeidsuren voor nodig zijn.
  5. Nederlandstalige taal en spraak AI: voor opsporingstaken en allerhande taken in de strafrechtketen is het belangrijk dat er goede algoritmes zijn voor de Nederlandse taal, die ook dialecten, straattaal, accenten, kindertaal en spraakafwijkingen kunnen herkennen. Dat vraagt om taal- en spraaktechnologie die gesproken en geschreven Nederlandse taal analyseert, die relaties legt tussen gesproken en geschreven taal, en die gesproken woorden omzet naar tekst. De werkgroep vervult een leidende rol in het NAIN -ecosysteem (‘Nederlandse AI voor het Nederlands’) dat zich als doel heeft gesteld om spraaktechnologie beschikbaar te maken voor iedereen die Nederlands spreekt, zonder daarbij afhankelijk te zijn van grote buitenlandse commerciële partijen.

Meer informatie

Hebben we uw belangstelling gewekt? Lees dan vooral het position paper dat de werkgroep samen met de deelnemers en partners heeft geschreven.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? We nodigen u uit contact met ons op te nemen of, deelnemer te worden van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Veiligheid, Vrede en Recht en andere relevante AI-thema’s.

Delen met:

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst