NL AIC werkt aan internationale samenwerking gericht op economische kansen

Gepubliceerd op: 1 januari 1970

Eerste online AI-missie Frankrijk – Nederland in januari

Om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven met elkaar te verbinden voor toekomstige welvaart en welzijn is ook internationale samenwerking belangrijk. De werkgroep internationalisering van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) houdt zich hiermee bezig. Stefan Koreneef is vanaf februari werkzaam als Innovatieraad vanuit de Nederlandse Ambassade in Parijs en nauw betrokken bij de initiatieven van de werkgroep.

Internationaal groeien met digitale innovaties
Stefan Koreneef: “De werkgroep internationalisering, onder leiding van Marloes Pomp (NL AIC), kijkt strategisch naar het presenteren van Nederland als toonaangevend AI-land. Denk hierbij aan de presentatie van de NL AIC, onze AI-bedrijven, AI-onderzoekers en samenwerkingsverbanden die we kunnen stimuleren.

Hiervoor organiseren we onder andere AI-innovatiemissies. Van 25 tot en met 27 januari 2021 nodigen we alle leden van de NL AIC uit om deel te nemen aan de online AI-missie naar Frankrijk. Namens het Nederlandse Innovatie Attache netwerk van het Ministerie van EZK organiseren we deze missie, in samenwerking met de NL AIC. Nederlandse ondernemers en onderzoekers brengen we hiermee in positie om internationaal te kunnen groeien met hun digitale innovaties en om economische kansen te verzilveren op de wereldmarkt.”

Europese fondsen voor AI-onderzoek
Stefan: “Naast de missies is er ook een ‘government to government’ programma’, waarin we de samenwerking op het terrein van Artificiële Intelligentie (AI) zowel bilateraal als Europees verder versterken, denk aan de vele miljarden uit de Europese fondsen die in de periode 2021/2027 beschikbaar komen voor AI-onderzoek. We willen dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen daar maximaal van profiteren en daarom is een strategisch partnerschap met Frankrijk en ook Duitsland van groot belang.

In 2021 starten namelijk vele nieuwe Europese programma’s (fondsen) op het terrein van AI-onderzoek, maar ook het testen van AI-applicaties zoals mobility, health en agrofood in EU programma’s. Nederland is de vijfde netto ontvanger van EU onderzoeksgelden, maar Frankrijk is de grootste en dus een interessante partner om (toekomstige) samenwerking op het terrein van AI mee te verkennen.”

Investeren voor lange termijn
Vanuit de werkgroep is een aantal prioriteitslanden voor AI benoemd: zoals VS, Duitsland, België, Singapore en Frankrijk. Stefan: “Samenwerken met een groot EU-land als Frankrijk is essentieel voor de onderhandelingen over het aanstaand EU AI-wetgevingsvoorstel, zodat de wensen en doelstellingen van de NL AIC zo goed mogelijk worden meegenomen. Maar ook wereldwijd, denk aan de recente deelname van Nederland aan het “Global Partnership AI” ofwel GPAI, een multi-stakeholder initiatief van Frankrijk en Canada dat tot doel heeft de kloof tussen theorie en praktijk op het gebied van AI te overbruggen door het ondersteunen van baanbrekend onderzoek. Interessant voor de NL AIC is dat GPAI alle grote AI-markten omvat als Japan, India en de VS. Tijdens de online missie in Frankrijk willen we ook het GPAI presenteren en laten zien hoe dit interessant kan zijn voor leden van de NL AIC. Een missie is niet eenmalig, maar een investering voor de lange termijn. Bij een eerdere AI-missie in samenwerking met de NL AIC naar de VS leverde dit voor een start-up een nieuwe investeerder op en voor een onderzoeker een fellowship bij Stanford University.”

Meerwaarde deelname NL AIC
“De NL AIC is een unieke coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die alle sterke punten van het AI-ecosysteem samenbrengt, nationaal en ook internationaal vele deuren opent, aldus Stefan Koreneef.” De missie die we organiseren in Frankrijk is vrij toegankelijk en interessant voor iedereen die zaken wil doen in Frankrijk, zijn/haar netwerk wil uitbreiden of een bedrijfs- of onderzoeksprogramma wil presenteren. Er is daarnaast ook ruimte voor matchmaking en je kunt nader kennismaken met de NL AIC en wellicht ook met Staatssecretaris Mona Keijzer, die een belangrijke rol speelt in deze missie.

Meer informatie vindt u hier. Download ook de informatiefolder.

Delen via: