Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Mathijs de Weerdt

Voorzitter werkgroep Energie en Duurzaamheid

Gerelateerde berichten

Energie en Duurzaamheid

Nederland heeft een rijk ecosysteem aan partijen die digitale oplossingen bieden voor energie, klimaat en circulariteit. Allemaal staan ze voor dezelfde AI-uitdagingen. Om een gunstige economische én klimaatimpact te realiseren is ketensamenwerking noodzakelijk. De ambitie is om met AI-toepassingen een reductie in energiekosten, versterking van de energie-infrastructuur en transitie ten gunste van het klimaat te realiseren evenals een versnelling van infrastructurele projecten met positieve klimaatimpact.

Met AI zijn bijvoorbeeld bij de regionale netbeheerders grote kostenbesparingen te realiseren door slim onderhoud en gerichte aanpak, zoals het lokaliseren van de oorzaak van stroomuitval. Storing komt in de helft van de gevallen door inwendige defecten en veroudering, die door AI-monitoring is te voorkomen. Bij energie infrastructuur, waar meerdere energiedragers samenkomen, kan AI bijdragen aan het goed op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van energie en tot het opnieuw inrichten van energie infrastructuren met meerdere energiedragers.

Werkgroep

Binnen de werkgroep Energie en Duurzaamheid wordt met de deelnemers gewerkt aan het samenbrengen van lopende initiatieven en het creëren van randvoorwaarden voor samenwerking, onder andere door afspraken te maken over toegang tot en het gebruik van data en interfaces. Tevens wordt internationale samenwerking binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma HorizonEurope en samenwerking met Duitsland, Frankrijk en VS vormgegeven.

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Bekijk de kick-off.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pod niet gevonden

Samen bouwen aan de digitale toekomst