Energie en Duurzaamheid

Nederland wil in de komende tien jaar grote stappen zetten om de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie en de elektrificatie van de warmtevraag en mobiliteit te stimuleren. Deze wens vereist een complete en zeer complexe omslag in het energiesysteem. Het fossiele, centrale energiesysteem verandert in een decentraal systeem op basis van hernieuwbare energie. Algoritmen en AI kunnen een significant verschil maken bij de versnelling van deze transitie en bij het realiseren van een efficiënt en duurzaam energiesysteem.

Bij beslissingen rondom de energietransitie, zoals investeringen in infrastructuur of plaatsing van hernieuwbare bronnen, hangt veel af van voorspellingen, vaak op basis van beperkte data, en zijn er veel verschillende belangen. Nieuwe AI-technologie kan dit soort investerings- en ontwerpvragen ondersteunen door deze beter op feiten te funderen, door beter rekening te houden met meerdere belangen, en door de gemaakte keuzes en gerelateerde onzekerheden ook beter uit te leggen. Ontwikkeling van de benodigde technologie biedt voor Nederland een unieke kans om hierin internationaal voorop te lopen en deze technologie te exporteren.

Kansen voor een CO2-vrij energiesysteem

Daarnaast liggen er kansen voor AI bij het automatiseren van de operatie van het energiesysteem, bij het ondersteunen van energie-services en het voorspellen en automatiseren van onderhoud. De kansen en uitdagingen voor AI in deze context is in kaart gebracht in een position paper ‘AI als versneller van de energietransitie, kansen voor een CO2-vrij energiesysteem’. Dit document wordt als leidraad gebruikt voor vervolgstappen en als kapstok voor mogelijkheden en uitdagingen die we nu nog niet voorzien hebben.

Duurzaamheid

De inzet van AI biedt ook kansen voor andere maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid om het verschil te maken. Bijvoorbeeld rondom gezondheid en zorg, onderwijs, landbouw en voeding, de technische industrie, de gebouwde omgeving, veiligheid, vrede en recht en het klimaat. In een aparte werkstroom brengen we de komende tijd in kaart welke kansen met betrekking tot de inzet van AI en duurzaamheid belangrijk zijn om in Nederland op te pakken.

Ambitie werkgroep

Het doel van de werkgroep Energie en Duurzaamheid is om de ontwikkeling van nieuwe AI- oplossingen ten behoeve van uitdagingen in de energiesector en rondom duurzaamheid te ondersteunen en daarmee de Nederlandse economie te stimuleren. Hiertoe brengen we expertise in AI en in de relevante sectoren bij elkaar en werken we samen om dit soort uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Om dit te bereiken:

  • Organiseren we bijeenkomsten waarin partijen elkaar kunnen leren kennen.
  • Faciliteren we het vinden van partijen, hun mogelijkheden en relevante resultaten van eerdere projecten (data, software).
  • Verbeteren we de randvoorwaarden voor samenwerking, onder andere door bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe subsidieprogramma’s.
  • Ontwikkelen we trainingen in het gebruik van AI voor professionals in de energiesector in nauwe samenwerking met de werkgroep Human Capital.

Meer informatie

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Raadpleeg het position paper ‘AI als versneller van de energietransitie, kansen voor een CO2-vrij energiesysteem’, dat samen met deelnemers van de werkgroep is ontwikkeld. Bent u geïnteresseerd in wat er nodig is om AI duurzamer te maken, bezoek dan ook de website van LEAP, een platform ter ondersteuning van de toekomstige generatie datacenters met als doel het versnellen van de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Energie en Duurzaamheid en andere relevante AI-thema’s.

Delen via: