Werkgroep Gebouwde Omgeving van start met kwartiermaker Arjan Walinga

Gepubliceerd op: 23 november 2020

De ontwerp-, bouw- en technieksector draagt in hoge mate bij aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan het realiseren van betaalbare huisvesting voor starters en ouderen, de bouw van duurzame gebouwen, het bijdragen aan de energietransitie, het waterveilig maken van Nederland tot aan het realiseren van infrastructuur voor zelfrijdende auto’s en supersnelle treinen.

De totale sector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product, een productie van ruim 70 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan meer dan 325.000 mensen. De gebouwde omgeving is echter nog weinig uitgerust met toepassingen van Artificiële intelligentie (AI). Vergaande digitalisering en toepassing van AI maken mogelijk dat maatschappelijke doelen haalbaar worden, evenals een groei in werkgelegenheid en maatschappelijk rendement.

Kees van der Klauw, coalitiemanager van de Nederlandse AI Coalitie, is verheugd over de start van de werkgroep Gebouwde Omgeving en kondigt met plezier Arjan Walinga, expert bouwlogistiek bij Bouwend Nederland, aan als kwartiermaker van deze werkgroep. Arjan: “Er zijn in dit toepassingsgebied veel voorbeelden te noemen waar AI een toevoeging kan zijn op ons menselijke vermogen om goede keuzes te maken. Vergaande digitalisering en toepassing van AI maken zoals eerder al genoemd mogelijk dat maatschappelijke doelen haalbaar worden evenals een groei in werkgelegenheid en maatschappelijk rendement. Dit sluit zeer nauw aan bij mijn persoonlijke ambitie, ik zet me hier graag voor in.”

Werkgroep
Het doel van de werkgroep Gebouwde Omgeving is om toepassing van AI in de gebouwde omgeving te versnellen. Deelnemers werken in deze werkgroep samen om de kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en gezamenlijk te werken aan de ontwikkelingen van standaarden, AI-gebaseerde applicaties voor predictief onderhoud, supply chain management en bouwlogistieke optimalisatie en AI-ondersteunde besluitvorming. Tevens staan onderwerpen als modulaire en industriële bouw en renovatie, de inbedding van de toepassing van AI in de gebouwde omgeving in de (regionale) fieldlabs en beroepsonderwijs en het vergroten van de adoptiegraad van AI gebaseerde toepassingen op de agenda.

Deelname
Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Gebouwde Omgeving en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via: