Voorgedragen AI-experts toegelaten tot community GPAI

Gepubliceerd op: 11 maart 2021

We feliciteren Lucas Noldus, CEO Noldus Information Technology, Rina Joosten, CEO Seedlink en betrokken bij de oprichting van NL AIC, Emile Aarts, hoogleraar Tilburg University en leider van de werkgroep Mensgerichte AI, en Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Universiteit Twente en tevens werkzaam op dit onderwerp, van harte met deze erkenning!

Werkgroepen

GPAI heeft vier werkgroepen opgezet rond de thema’s verantwoorde AI, data governance, de toekomst van werk, innovatie en commercialisering. ‘Deze werkgroepen in GPAI richten zich op onderwerpen die wij als NL AIC zeer belangrijk vinden voor een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI en die in internationaal samenwerkingsverband moeten worden aangepakt.’ aldus Kees van der Klauw, Coalitiemanager NL AIC.

Over GPAI

GPAI kent inmiddels 19 deelnemende landen en is opgezet door onder andere Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten en is nauw verbonden met OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De samenwerking heeft als doel ervoor te zorgen dat een verantwoorde ontwikkeling van AI wordt bevorderd op basis van de beginselen van mensenrechten, inclusie, diversiteit, innovatie en economische groei. Nederland heeft zich net als Brazilië, Polen en Spanje in december 2020 aangesloten bij GPAI. De inzet voor GPAI wordt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit de NL AIC gecoördineerd.

Tags:

Delen via: