De NL AIC bestaat drie jaar: Van Aanjagen naar Implementatie

Gepubliceerd op: 12 oktober 2022

Op 8 oktober bestond de NL AIC drie jaar en met 475 deelnemende organisaties, 18 werkgroepen en 7 regionale AI-hubs is de NL AIC uitgegroeid tot een publiek-privaat samenwerkingsplatform waar niemand meer omheen kan. Alle partijen van de quadrupel helix werken samen: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Met deze aanpak vermijden we de versnippering, verkokering en lage efficiëntie van traditionele werkwijzen, die niet passen bij de snelle ontwikkeling van AI.
We zien ondertussen dat AI-toepassingen steeds breder in de maatschappij worden ingezet voor bijvoorbeeld betere medische diagnoses en zorg; reductie van het gebruik van pesticiden; besparing van energie; gepersonaliseerd onderwijs; effectieve misdaadbestrijding; goedkoper onderhoud van wegen, spoorwegen en bruggen; efficiëntere productie en transport van goederen; duurzame klantrelaties in de dienstensector en detailhandel; en zelfsturende robots, auto’s en drones. De knelpunten die we binnen de NL AIC geformuleerd hebben, liggen op het terrein van innovatie, kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen. De missie van de NL AIC is om Nederland in een voorhoede positie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI om daar als Nederland economisch en maatschappelijk en met inachtneming van publieke waarden, de vruchten van te kunnen plukken.
Nederland staat in 2022 op de derde plaats op de wereldranglijst digitalisering op de Euler Hermes Digitalization Index (EDI), mede omdat door inzet van de NL AIC een investering in AI wordt gedaan door het Nationaal Groeifonds. Dat betekent dat we als land op de goede weg zijn, maar zeker niet achterover kunnen gaan leunen. Met name op het gebied van AI-toepassingen is nog veel belangrijk werk te doen.

Gisteren was Minister van Economische Zaken en Klimaat te gast bij ons in de NL Lounge op de WSAI22. Zij ontving van Kees van der Klauw als eerste de uitgave die gemaakt is ter ere van het drie jarig bestaan. De minister benadrukte dat dat om de kansen die AI ons biedt om de grote problemen aan te pakken waarmee de maatschappij van vandaag wordt geconfronteerd, het nodig is dat we onze verbeelding de vrije loop laten, veel investeren in kennis, toepassingen en vaardigheden. Daar is de NL AIC het van harte mee eens.

De NL AIC heeft zich de afgelopen jaren, op vooral eigen kracht, ontwikkeld tot een samenwerking van betekenis, voor deelnemers en voor beleidsmakers. We zitten aan tafel bij verschillende ministeries en worden om advies gevraag. Maar er zijn zeker nog zaken die aandacht verdienen. De toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds van in totaal 204,5 miljoen euro aan het door NL AIC ontwikkelde AiNed programma geeft een belangrijke impuls aan onze doelstellingen en is een succes voor ons allen. Hier gaan we de komende tijd dan ook mee aan de slag. Niet alleen binnen en voor de NL AIC, maar voor heel Nederland. Wilt u meer lezen over wat bereikt is in drie jaar en waar we aan gaan werken? Lees dan de uitgave ‘Van Aanjagen naar Implementatie‘.

Delen via: