Bezoek Mona Keijzer in het kader van het AiNed Investeringsprogramma

Gepubliceerd op: 14 juni 2021

Mona Keijzer in het gezelschap van (van links naar rechts) Tim Foreman, Carlo van de Weijer, Mariya Yurchenko, Buster Franken, John Blankendaal, Kees van der Klauw, Erik Wijnen en Anne Botman (foto Eddie Mol).

AiNed Investeringsprogramma  

Het AiNed Investeringsprogramma is één van de vijf projecten die zijn ingediend vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het versnelt de ontwikkeling en toepassing van AI, zodat Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van AI kan plukken en internationaal met de koplopers mee kan doen. Het meerjarige programma zet in op grootschalige projecten om vijf knelpunten op te lossen met een unieke lerende en integrale ketenaanpak, waarbij mensgerichte AI voorop staat en alle partijen van de quadrupel helix samenwerken: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers.  

 “Het AiNed programma is zeer ambitieus en onderscheidt zich door een integrale, lerende ketenaanpak die essentieel is voor het succes van AI in Nederland. Daarvoor moeten veel partijen samenwerken en we laten zien dat dat werkt! In de Nederlandse AI Coalitie, in regionale hubs en in projecten”, aldus Kees van der Klauw, coalitiemanager Nederlandse AI Coalitie.

Staatssecretaris Mona Keijzer: 

“Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: we moeten ons uit de crisis investeren en innoveren. Het is fantastisch om te zien dat regionale initiatieven, zoals de AI-hub Brainport, hun krachten bundelen om te werken aan mensgerichte AI. Zo kunnen we vooraan meedoen in Europa.” 

AI als een rode draad in fieldlabs en projecten

Tijdens het bezoek op de Brainport Industries Campus, één van de locaties van de AI-hub Brainport, werd de staatssecretaris geïnformeerd over de mogelijkheden van AI gedreven assemblage in de hightechindustrie via een demonstratie. Het doel hierbij is om flexibiliteit in de productieprocessen te bereiken, de kwaliteit op het hoogste niveau te houden en om onder meer continue kennisoverdracht tussen operators en een hoge medewerkerstevredenheid te bewerkstelligen.  

Aansluitend werd nader inzicht gegeven in de activiteiten die vanuit de AI-hub Brainport plaatsvinden. Het toepassen van AI loopt als een rode draad door de fieldlabs en projecten die onderdeel uitmaken van de activiteiten vanuit deze AI-hub.  

AI for good 

Ook werd kennisgemaakt met FruitPunch AI. De startup met een wereldwijde community past AI toe om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit doen zij door engineers & enablers op te leiden in de duurzame en ethische toepassing van AI met behulp van AI-uitdagingen uit de dagelijkse praktijk en collegiaal leren. Via een platform dat deze vorm van uitdaging-gestuurd onderwijs ondersteunt, leiden zij een generatie van AI engineers & enablers op met de vaardigheden om de grootste uitdagingen van de mensheid aan te kunnen pakken.  

Ambitie 

Alle zeven AI-hubs, partners en deelnemers van de NL AIC vanuit de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn gecommitteerd om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om met behulp van het AiNed Investeringsprogramma Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI. Mensgericht, voor welvaart en welzijn. 

Delen via: