Technische Industrie

De technische industrie is volop in beweging. De Nederlandse industrie zit midden in een digitaliseringsslag die veel nieuwe kansen biedt. Artificiële Intelligentie (AI) speelt daarin een belangrijke rol. Zowel op het gebied van toepassingen als van businessmodellen. Het is van belang dat de technologische industrie er in de volle breedte in slaagt om deze slag te maken. Technologie is noodzakelijk om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen zoals energie, milieu, klimaat, zorg en veiligheid het hoofd te bieden.

Werkgroep

Binnen de werkgroep Technische Industrie werken de AI-hubs samen aan de bredere toepassing van AI. Momenteel ligt de focus op de toepassing van Intelligent Diagnostics & Predictive Maintenance. Op dit thema richt de werkgroep zich op synergie tussen de lopende activiteiten en synergie met initiatieven van andere werkgroepen. Ook wordt er vanaf 2023 gekeken naar andere AI thema’s in de Technische Industrie en mogelijke activiteiten op dat vlak.

Bijeenkomsten

Een kerngroep met vertegenwoordigers van de AI-hubs komt in de basis één keer in de acht weken bij elkaar voor het initiëren van activiteiten en monitoren van de voortgang. Daarnaast zijn er subwerkgroep(en) voor de verschillende activiteiten. Hierin werken de AI-hubs onder andere aan use cases, maar ook aan de samenwerking tussen de AI-hubs voor kennisdeling, met name gericht op het MKB (Learning Community). Hierin hebben de HBO’s een belangrijke leidende rol. 

Bijeenkomsten voor de gehele werkgroep Technische Industrie worden zo’n vier keer per jaar georganiseerd, waarvan minimaal één keer ‘live’. Daarbij wordt een update van de lopende activiteiten besproken, zijn er presentaties over AI-onderwerpen met gastsprekers en worden ontwikkelingen en ideeën bij de deelnemers opgehaald. Voor deze bijeenkomsten wordt onder andere de samenwerking gezocht met events van de AI-hubs, FME en European Digital Innovation Hubs.

Meer informatie?

Binnen de werkgroep Technische Industrie wordt in de verschillende regio’s gewerkt aan een programma die zich onder meer richt op de inzet van AI in industriële applicaties die direct toepasbaar zijn. Sturende op een levenslange ontwikkeling, waarin de mens centraal staat, biedt deze werkgroep hulp bij het toegankelijk maken van industriële data en gegevens. 

Uiteraard staat de werkgroep Technische Industrie altijd open voor vragen, suggesties en ervaringen uit uw netwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Technische Industrie en andere relevante AI-thema’s. 

 

 

Delen via: