Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Patrick Blommerde

Voorzitter Technische Industrie

Gerelateerde berichten

Technische Industrie

De technische industrie is volop in beweging. De Nederlandse industrie zit midden in een digitaliseringsslag die veel nieuwe kansen biedt. Artificiële Intelligentie (AI) speelt daarin een belangrijke rol. Zowel op het gebied van toepassingen als van businessmodellen. Het is van belang dat de technologische industrie er in de volle breedte in slaagt om deze slag te maken. Technologie is noodzakelijk om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan zoals energie, milieu, klimaat, zorg en veiligheid het hoofd te bieden.

De Nederlandse AI Coalitie werkt nauw samen met het Smart Industry programma en heeft als doel om Nederland tot het best lerende, meest flexibele en het best digitaal geïntegreerde productienetwerk van Europa maken. Het programma biedt grote kansen om de toepassing van AI in de Nederlandse industrie te bevorderen en de kansen van de door de industrie zelf gegenereerde data beter te benutten.

Werkgroep

Binnen de werkgroep wordt in de verschillende regio’s gewerkt aan een programma dat zich onder andere richt op de inzet van AI in industriële applicaties die direct toepasbaar zijn, hulp bij ontsluiten van industriële data en op een slimme academy, waar de mens centraal staat en dat is gericht op leven lang ontwikkelen.

 

Delen met:

Gerelateerde projecten

Pods insluiten fout: pod niet gevonden

Samen bouwen aan de digitale toekomst