ELSA aspecten van AI: CLAIRE en ELSA Labs werken samen aan mensgerichte AI in Europa

Gepubliceerd op: 20 juni 2022

Beide partijen erkennen de grote impact van AI op het dagelijks leven van mensen en bij het aanpakken van de grote uitdagingen van de samenleving. De betrokkenheid van alle relevante partijen (overheid, bedrijfsleven, wetenschap en inwoners) bij de ontwikkeling van mensgerichte AI met heldere ethische en juridische kaders en behulpzame regelgeving binnen de Europese context is essentieel om iedereen te laten profiteren van de positieve effecten van AI.

Het door de NL AIC verder ontwikkelde concept van ELSA Labs streeft naar een mensgerichte aanpak waarmee nieuwe slimme AI-toepassingen in samenspraak met eindgebruikers en burgers worden ontwikkeld”, aldus Emile Aarts, voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). “Deze nieuwe, succesvolle ontwikkeling beperkt zich in haar toepassing niet tot Nederland, maar heeft tevens de potentie om op Europese schaal toegepast te worden, omdat de aanpak perfect aansluit bij de EU-visie op het gebied van Trustworthy AI. Wij zijn verheugd om samen met CLAIRE het ELSA Lab concept uit te bouwen naar Europees niveau. De internationaal hoog aangeschreven status en reputatie van CLAIRE maakt deze organisatie tot een optimale partner voor de NL AIC bij het realiseren van onze Europese aspiraties”.

Dit partnerschap behelst een gezamenlijke aanpak om samenwerking binnen de AI-gemeenschap te bevorderen, de zichtbaarheid van elkaars activiteiten te vergroten in de AI-gemeenschap en richting publiek, via bijvoorbeeld evenementen en open calls, het maximaliseren van kennisoverdracht en het bevorderen van de acceptatie van mensgerichte AI in Europa.

CLAIRE verwelkomt van harte de mogelijkheid om ondersteuning en inzichten te bieden aan de ambitie van de NL AIC over het effectief opbouwen van een Europees netwerk gebaseerd op het ELSA Labs concept“, zegt Prof. Holger Hoos, voorzitter van het bestuur van CLAIRE en Alexander von Humboldt-Professor voor AI aan de RWTH Aachen Universiteit in Duitsland. “Dit sluit uitstekend aan bij de visie van CLAIRE en er is een groot potentieel voor majeure voordelen op Europees niveau“.

Meer informatie 

Interesse in meer informatie over het ELSA concept en een overzicht van de huidige ELSA Labs? Bezoek dan deze pagina van de werkgroep Mensgerichte AI. Bezoek de website van CLAIRE voor meer informatie over de activiteiten van CLAIRE.

Delen via: