Een sterk ecosysteem voor verantwoorde generatieve AI voor Nederland

Gepubliceerd op: 19 januari 2024

Donderdag 18 januari 2024 heeft het kabinet als eerste lidstaat van de EU haar visie op generatieve AI gepresenteerd waarin het belang van een actieve overheid met oog voor zowel de kansen als de bedreigingen van AI als systeemtechnologie wordt benadrukt. De visie is gebaseerd op publieke waarden en belangen van Nederland waarbij volgens het kabinet iedereen mee moet kunnen doen in het digitale tijdperk, mensen de digitale wereld moeten kunnen vertrouwen en ze de regie houden over hun digitale leven.

Bijdrage Nederlandse AI Coalitie

De voorgestelde aanpak vergt zowel een proactieve en lerende houding als visie en durf. Hierbij is experimenteren, een lerende benadering en open samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, burgers en wetenschap van belang. Een aanpak die de Nederlandse AI Coalitie al sinds de start nastreeft en samen met haar deelnemers en partners vormgeeft om ten volle de kansen van AI te benutten. In de kabinetsvisie komt naar voren dat Nederland zowel binnen de EU als daarbuiten een actieve rol speelt in het stimuleren van internationale samenwerking en regulering van generatieve AI. De Nederlandse AI Coalitie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze brede visie.

Benodigde AI-infrastructuur

Naast de verschillende initiatieven die in het visiedocument worden genoemd, onderstreept de NL AIC samen met andere partijen het belang van een krachtige Nederlandse AI-infrastructuur. Dit om publieke waarden en veiligheid te kunnen borgen, onderzoek en innovatie te ondersteunen en autonomie te behouden voor kritische toepassingen van generatieve AI, en niet afhankelijk te zijn van buitenlandse platforms. 

Uitgangspunten visie kabinet

Met de waardengedreven aanpak heeft Nederland de mogelijkheid om voorop te lopen in Europa en met Europa in de wereld. Het kabinet heeft de ambitie om een sterk AI-ecosysteem in Nederland en de EU te realiseren waarin volop geïnnoveerd kan worden met verantwoorde generatieve AI. Hierbij is  samenwerking van groot belang. Het belang van samenwerking en het organiseren van het AI-ecosysteem is verankerd in de visie en aanpak van de Nederlandse AI Coalitie. Door publiek-private samenwerking te faciliteren, partijen in het ecosysteem te verbinden en initiatieven als de AI-Parade te initiëren voor het creëren van een dialoog over AI en bewustzijn bij burgers.

Het kabinet stelt vier uitgangspunten centraal voor de ontwikkeling en toepassing van generatieve AI in Nederland:

  • Het wordt op een veilige manier ontwikkeld en toegepast;
  • Het wordt op een rechtvaardige manier ontwikkeld en toegepast;
  • Het dient het menselijk welzijn en de menselijke autonomie;
  • Het draagt bij aan duurzaamheid en onze welvaart.

Van visie naar actie

Om te zorgen dat generatieve AI in Nederland verantwoord wordt ontwikkeld en gebruikt, en om grip te houden op de maatschappelijke impact van AI, presenteert het kabinet in deze visie zes actielijnen: Samenwerking met alle stakeholders, snelle ontwikkelingen op het gebied van AI nauwgezet volgen, ontwikkelen van passende wet- en regelgeving, vergroten van kennis en kunde (in onder andere het onderwijs), als overheid zelf (veilig) experimenteren met generatieve AI en sterk toezicht op AI, met handhaving waar nodig.

AI blijft mensenwerk

Het komt nu aan op de implementatie van bovengenoemde visie. De Nederlandse AI Coalitie levert hier graag een bijdrage aan voor welvaart en welzijn in Nederland. Als publiek-privaat samenwerkingsverband bestaat de NL AIC uit meer dan 500 partijen vanuit de overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap en maatschappelijke organisaties. Met de ambitie de kansen van AI ten volle te benutten voor Nederland, in Europese context. Interesse in de activiteiten van de NL AIC? Kijk hier voor een compilatie van de afgelopen vier jaar.

Delen via: