AI als versneller van de energietransitie

Position paper Energy and Sustainability

Gepubliceerd op: 14 september 2021

Kansen voor een CO2-vrij energiesysteem

De werkgroep Energie en Duurzaamheid publiceert op 14 september 2021 het position paper ‘AI als versneller van de energietransitie‘ waarin de kansen voor een CO2-vrij energiesysteem uiteen worden gezet. Volgens Mathijs de Weerdt, voorzitter van de werkgroep Energie en Duurzaamheid, vormt het position paper een leidraad voor AI-onderzoek en -innovatie binnen de energiesector. Het position paper dient tevens als kapstok om samen met stakeholders in de sector te werken aan de ambitie om de energietransitie te versnellen.

Mathijs: “Nederland wil in de komende tien jaar grote stappen zetten om de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie en de elektrificatie van de warmtevraag en mobiliteit te stimuleren. Deze wens vereist een complete en zeer complexe omslag in het energiesysteem. Hierbij is er in Nederland veel aandacht voor betrokkenheid van de regio’s en de verschillende belanghebbende partijen in deze transitie. Dit verhoogt de complexiteit in de besluitvorming. Artificiële Intelligentie (AI) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van deze energietransitie.”

AI kan onder andere worden ingezet:

  • Om het besluitvormingsproces voor complexe, strategische keuzes te ondersteunen.
  • Voor operationele optimalisatie van productie, consumptieflexibiliteit en distributie.
  • Voor het voorspellen en anticiperen van onderhoud en het automatiseren van inspectie en onderhoud.
  • Bij het ondersteunen van de behoefte aan energieopslag en vraagsturing van sterk fluctuerende en niet-perfect voorspelbare bronnen als wind en zon, waarbij eindgebruikers een actieve rol spelen in het energiesysteem.

Ontwikkeling van de benodigde AI-technologie biedt Nederland een unieke kans om internationaal voorop te lopen en deze technologie te exporteren.

Pallas Agterberg, Directeur Strategie bij Alliander en tevens lid van het Strategieteam van de coalitie: “De verduurzaming van het energiesysteem betekent dat er tal van innovatieve oplossingen moeten worden ontwikkeld, waarvan lang nog niet altijd duidelijk is welke actoren welke rol hierin zullen spelen. In het position paper wordt de maatschappelijke opgave centraal gesteld en vertaald naar AI. Eén van de uitdagingen in de energiesector is om relevante data op een verantwoorde manier grootschalig te delen. Door met kennisinstellingen en bedrijven samen te werken, creëren we de condities voor een sterk Nederlands ecosysteem.”

Ambitie werkgroep

De werkgroep Energie en Duurzaamheid heeft de ambitie de energietransitie in Nederland te versnellen met behulp van AI. Het position paper beschrijft een langetermijnvisie op de kansen en innovatie-opgaven voor AI om bij te dragen aan de energietransitie. Hierbij wordt niet voor een specifiek scenario of specifieke visie gekozen, maar gekeken naar de verschillende mogelijkheden, afgeleid van onder andere de integrale kennis- en innovatieagenda voor de energietransitie. Het position paper ‘AI als versneller van de energietransitie’ dient onder meer als basis voor discussies met stakeholders en voor het definiëren van calls en de vorming van consortia, bijvoorbeeld in het kader van het AiNed Investeringsprogramma.

Delen via: