Terugblik: De veranderende rol van HR met AI

Gepubliceerd op: 26 juni 2024

Omdat AI ook voor veranderingen en kansen zorgt op de werkvloer, organiseerde de Human Capital subwerkgroep ‘Leven Lang Ontwikkelen’ een webinar op 18 juni. Dit webinar belichtte verschillende aspecten van hoe AI HR-functies beïnvloedt en welke stappen organisaties kunnen nemen om deze technologie effectief en verantwoord te integreren.

De introductie van AI binnen het HR-veld, heeft de potentie om HR-posities te transformeren van een faciliterende rol naar een strategische. Zo kan AI HR-managers helpen om in grotere mate data-gedreven beslissingen te nemen, die bijdragen aan strategische discussies binnen organisaties​​. Tijdens het webinar werd dit benadrukt door Marjolein Eenink en Anneke Post, adviseurs van HR Impuls. Zij betoogden dat AI kan helpen bij het optimaliseren van processen en het verbeteren van efficiëntie, met name in sectoren zoals de procesindustrie en gezondheidszorg​​.

Use cases als startpunt voor AI-implementatie

Een belangrijk onderdeel van het webinar was het bespreken van relevante use cases, die als startpunt kunnen dienen voor AI-implementaties binnen de HR-omgeving. Het vormen van een use case helpt namelijk bij het concretiseren en definiëren van specifieke problemen binnen een organisatie.

Dit proces begint met het koppelen van strategische doelstellingen aan concrete behoeftes, waarna een passende AI-oplossing kan worden gezocht​​. Het stappenplan dat hierbij door HR Impuls werd gepresenteerd, benadrukte het belang van een gestructureerde aanpak, waarin de waarde van AI vooraf duidelijk is om het vervolgens succesvol te kunnen implementeren.

Het belang van een solide basiskennis van AI binnen HR-teams werd ook onderstreept. Het ontwikkelen van een certificeringsprogramma en het organiseren van bijeenkomsten zijn manieren om HR-professionals bij te scholen en klaar te stomen voor de veranderingen die AI met zich meebrengt​​ of mogelijk maakt.

Datakwaliteit, privacy en een leercultuur staan centraal

Het webinar concludeerde met een oproep aan HR-professionals om proactief de leiding te nemen in de AI-transformatie van hun organisaties. Dit houdt in dat HR niet alleen moet zorgen voor een goede datakwaliteit en privacy, maar ook moet bijdragen aan een cultuur waarin continu leren en ontwikkelen centraal staat​​.

Kortom, AI biedt HR de tools om strategischer en effectiever te opereren, mits er een goede implementatiestrategie en een blijvende cultuur van leren en ontwikkeling wordt nagestreefd. Het volgende webinar over HR & AI vindt plaats op 3 oktober 2024. Aanmelden kan alvast door een e-mail te sturen naar organisator Jolanda Bakker.

Delen via: