Bestrijding armoede en schulden via data science en AI

Gepubliceerd op: 26 april 2022

De kennis over effecten van onder andere datasets en algoritmes wordt gebruikt bij het praktisch en slim implementeren van plannen en maatregelen. Hierbij worden ook burgers betrokken. Kees van der Klauw, coalitiemanager Nederlandse AI Coalitie: “Het initiatief van Brightlands voor het ELSA Lab is een goed voorbeeld van hoe regionale initiatieven een nationaal belang kunnen dienen en hoe de AI-hubs bijdragen aan de doelstellingen van de Nederlandse AI Coalitie voor een mensgerichte toepassing van AI voor het maatschappelijk en economisch belang.”

Voor het opzetten en ontwikkelen van het zogenoemde ELSA Lab ‘Armoede en Schulden’ op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen trekt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering, BZK) een belangrijke subsidie uit. Tijdens het NL AIC evenement in Utrecht zei de staatssecretaris het ELSA Lab te steunen en als voorbeeld te zien om uiteindelijk de dienstverlening van de overheid aan burgers in financieel moeilijke situaties beter te maken. De Nederlandse AI Coalitie feliciteert het ELSA Lab en alle partners van harte en wenst hen veel succes bij de aanpak en implementatie.

Bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

AI en data science spelen een bepalende rol voor toekomstige welvaart én het welzijn. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken én aan de groei van onze economie. Emile Aarts, voorzitter werkgroep Mensgerichte AI: “Armoede en Schulden is een van de eerste ELSA Labs die binnen de NL AIC tot wasdom is gekomen. Het is een prachtig en uniek voorbeeld van hoe het ELSA concept kan worden ingezet voor het aanpakken van een maatschappelijk zeer relevant probleem waarbij mensgerichte AI voorop staat. We zijn dan ook verheugd met de erkenning die het nu krijgt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken”.

Partners ELSA Lab

Het ELSA Lab wordt gecoördineerd vanuit Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, die eveneens de kern vormt van de AI-hub Brightlands van de Nederlandse AI Coalitie. Het ELSA Lab is verder een initiatief van Maastricht University/BISS, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, TNO, APG, PNA, Accenture, ministerie van BZK, Belastingdienst, KamphuisGroep, DUO, CBS, de Kredietbank Limburg, de Nationale Politie, VNG, Stadsregio Parkstad Limburg en Gemeente Heerlen. Het ELSA Lab wordt ondersteund door BKR, ECP, Cubiss, Maatschappelijke Alliantie, NIBUD, Schuldenlab.nl, NVB, Wijzer in geldzaken en Women Inc.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over het ELSA Lab, voor meer informatie over de AI-hub Brightlands kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via: