Succesvolle bijeenkomst over bestuurlijke besluitvorming rond AI

Gepubliceerd op: 29 november 2022

‘Vorig jaar maart is de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken gestart om ervoor te zorgen dat digitalisering bij ieder dossier en elke wet een vast onderdeel is’. Roelien Kamminga, voorzitter van de Kamercommissie startte in Nieuwspoort  op 28 november de ECP deelnemersspecial Bestuurlijke besluitvorming rond AI’’ met een vlammend betoog over het belang van kennis bij Kamerleden over onder andere AI. ‘Er zou eens seminar moeten komen om de hele Kamer op te leiden zodat, bij nieuw beleid, nadenken over de digitale gevolgen ervan een tweede natuur wordt. AI biedt zoveel kansen voor grote uitdagingen in onze maatschappij als de energietransitie, de tekorten in zorg en onderwijs, dat we er niet langer omheen kunnen’.

Stefan Leijnen volgde met een verhaal over AI en wat dat eigenlijk is en zal gaan worden. ‘Het gaat bij AI niet om de intelligentie, maar om de kunstmatige kant ervan. Dingen die voor een mens kinderlijk eenvoudig zijn, kan een computer niet, maar andersom zeker ook. En de ontwikkelingen gaan snel, heel snel. AI wordt creatiever en de bovengrens van onze capaciteit wordt niet langer begrensd door ons eigen denken’.

Ronald van de Hoogen , manager Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering (RADIO) vervolgde de bijeenkomst met een verhaal over het belang van leren over AI. ‘Het is de eerste aanbeveling uit het WRR rapport ‘Opgave AI’, waarom gebeurt het dan zo weinig? Wat is er voor nodig dat ambtenaren dit onderwerp gaan omarmen? Met elkaar leren en met elkaar ermee bezig zijn, helpt’.

Dirk van Brederode, adviseur digitale innovatie en Smart Cities – Vereniging van Nederlandse Gemeenten, jurist en filosoof van huis uit, illustreerde zijn verhaal met plaatsjes gemaakt door DALL-E. Hij pleitte voor een systeem dat niet te hard is, waarin ruimte is om foutjes te kunnen maken en te schaven aan algoritmes en data zolang ze nog niet perfect zijn. Gemeentes zouden volgens hem gesprekken moeten voeren met burgers over de risico’s en de kansen van AI en bepaalde toepassingen verbieden, zolang niet gegarandeerd kan worden dat die toepassing veilig is. Deepfake is daar nu een voorbeeld van.

Ernst van Dam, directeur – Capgemini Academy ,was de laatste spreker en had een minirobot meegenomen. ‘Wanneer we robots gaan vertrouwen en er van uit gaan dat zij geen fouten maken, komt er bij mensen meer ruimte voor emotionele intelligentie en het doen van dingen waar we goed in zijn en die we leuk vinden.  In essentie is er de de afgelopen jaren niet zo veel veranderd in wat we willen als mensen. Bijvoorbeeld een treinreis plannen. Vroeger gebruikte je het spoorboekje, nu een app. We vertrouwen erop dat die app het goed doet en geloven dus AI dat ‘probleem’ oplost. Is het dan belangrijk om precies te weten hoe dat allemaal werkt? Nee, maar we moeten wel begrijpen waar bepaalde termen thuishoren en deze kunnen plotten. Daarom is het leren over AI zo belangrijk, dat je de context blijft begrijpen’.

Anne Botman leidde de paneldiscussie waarmee de middag werd afgesloten. Conclusies van de zaal en het panel waren dat leren over AI van belang is, dat je daarvoor met elkaar het beste aan de slag kunt, dat dit zowel top town als bottom up gestimuleerd moet worden en dat ambtenaren moeten kunnen begrijpen wat het voor hen toevoegt: Krijg je met AI bijvoorbeeld sneller een voorstel door de raad? Dan zullen veel ambtenaren ineens geïnteresseerd zijn hier meer van te weten.

We kijken terug op een hele interessante middag die ook is opgenomen en binnenkort terug te zien is.

Delen via: