AI-hub Brainport

De AI-hub Brainport is de krachtenbundeling op Artificiële Intelligentie in Brabant. Op het gebied van data en AI zijn er grote kansen voor Brabant. Niet alleen de ontwikkeling van de technologie, maar juist de toepassing ervan in verschillende sectoren. De AI-hub Brainport brengt het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en publieke organisaties in Brabant samen met als doel om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen op het snijvlak van AI en onderzoek en innovatie, onderwijsontwikkeling voor professionals en studenten, maatschappelijke uitdagingen en het gezamenlijk ondersteunen van startups, scale-ups en mkb.

Focus van AI-hub Brainport

Het versnellen van AI innovatie

De komende jaren worden de pijlen ingezet op het bouwen van een AI-ecosysteem gebaseerd op samenwerking, diepgaande kennis van systeemintegratie en het omzetten van kennis in commercieel haalbare producten en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals slimme en veilige mobiliteit, verduurzaming en digitalisering van de industrie en betaalbare gezondheidszorg. Dit doet de hub als onderdeel van de NL AIC, het nationale AI-innovatienetwerk en in samenwerking met de andere AI-hubs, nationaal en internationaal.

Delen via: