Over NL AIC

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Als systeemtechnologie zal AI grote impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen, bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. AI is geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Gezamenlijke aanpak

Om dit te realiseren en om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is in oktober 2019 de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC) op initiatief van VNO-NCW MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM, en Topteam dutch digital delta. De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden.

Ambitie

De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Eén van de belangrijkste doelen is om binnen drie jaar in tenminste tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle AI-innovaties te realiseren. Hier vindt namelijk de toepassing van AI plaats en werken we aan ons verdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

AI als systeemtechnologie

Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid. De urgentie, de proactieve, lerende en integrale aanpak, het betrekken van alle stakeholders en het voeren van het maatschappelijk debat zijn en blijven leidend voor de NL AIC om Nederland zelf te laten besluiten hoe ze AI wil inzetten voor welvaart en welzijn.

Ontwikkeling AiNed programma

Eén van de initiatieven is de ontwikkeling van het AiNed programma door de NL AIC. Het AiNed programma helpt Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om essentiële stappen te zetten met AI die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. Het AiNed programma is tot stand gekomen dankzij bijdragen vanuit een veelheid aan stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de NL AIC. Het programma is ambitieus en realistisch en kan zich verheugen op brede steun van vele partijen die hun commitment voor realisatie hebben uitgesproken. Het Nationaal Groeifonds heeft aan het AiNed programma een budget van 204,5 miljoen euro toegewezen. Kijk hier voor meer informatie over het AiNed programma.

Interesse in deelname?

Meedoen met de Nederlandse AI Coalitie betekent:

  • Snel starten met nieuwe initiatieven en projecten
  • Bundelen van krachten en leren van anderen
  • Toegang tot relevante contacten en organisaties in het Nederlandse AI-veld
  • Partner zijn bij nieuwe investeringsimpulsen voor AI
  • Meewerken aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa

NL AIC film

Diversiteit en Inclusie

De NL AIC voelt en neemt een verantwoordelijkheid ten aanzien van het biasprobleem dat AI heeft. We nemen hierop het voortouw en zetten zowel nationaal als in Europees verband in op versterking van de samenwerking om mensgerichte en niet-discriminerende AI toepassingen te ontwikkelen. Lees hier meer over onze aanpak ten aanzien van diversiteit en inclusie.

Delen via:

Netwerk, kennis en expertise gebundeld in één collectief voor AI in Nederland

Bouwstenen

Vijf overkoepelende thema's vormen de bouwstenen bij de NL AIC, met elk een eigen werkgroep.

Toepassingsgebieden

De NL AIC richt zich momenteel op dertien toepassingsgebieden, die elk een eigen werkgroep hebben.

Use cases

Bekijk praktijkvoorbeelden waarbij AI op verschillende manieren is ingezet in allerlei toepassingsgebieden. Ontdek nieuwe mogelijkheden met AI en doe inspiratie op voor uw eigen project of organisatie.