Over NL AIC

Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uithalen. AI is geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Gezamenlijke aanpak

Om dit te realiseren en om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC). De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Deelnemen

Meedoen met de Nederlandse AI Coalitie betekent:

  • snel starten met nieuwe initiatieven en projecten
  • bundelen van krachten en leren van anderen
  • toegang tot relevante contacten en organisaties in het Nederlandse AI-veld
  • partner zijn bij nieuwe investeringsimpulsen voor AI
  • meewerken aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa

Bekijk ook de actieagenda (PDF) voor meer informatie, criteria voor deelname en kosten.

The development of artificial intelligence (AI) is inescapable. In the coming ten years, the prosperity and well-being of the Netherlands will be greatly influenced by our decisiveness in embracing the rise of AI in the private and public sector. The attitude cannot be wait-and-see, the Netherlands can only strengthen its prosperity and well-being by being a significant player in research and application of AI in various sectors. Only through this can we continue to operate autonomously in areas that are of economic and social importance.

AI is not a goal in itself, but a powerful means to maintain and expand our international competitive position and to solve economic and social issues. In all cases, a strong commitment to and acceptance of technology is of great importance, as well as new entrepreneurship in new areas of application that will arise.

The Dutch AI Coalition (NL AIC) aims to stimulate, support and where necessary organize the Dutch activities in AI. The NL AIC wants the Netherlands to be able to participate in the frontrunners in Europe in the field of knowledge and application of AI, for the benefit of prosperity and well-being while respecting Dutch and European norms and values. This requires a collaborative chain approach, in which the government, companies, educational and research institutions and social organizations work together.

The NL AIC brings organizations together to tackle the challenges of these areas of application with AI, including government social missions.

Partners
The NL AIC wants to support AI initiatives in areas of common interest. For this reason, parties from government, business, research and educational institutions and civil society organizations have taken the initiative to set up the NL AIC. The NL AIC functions as the catalyst for AI in our country.

Action Agenda and information for participants (PDF)