Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Gepubliceerd op: 17 juni 2021

De werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft een serie ronde tafelgesprekken afgerond met leerlingen, studenten, docenten, onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Wat begon met luisteren naar leerlingen, studenten en docenten eindigde met acht concrete pilots om Artificiële Intelligentie (AI) in het onderwijs toe te passen. Een goed proces, waaruit blijkt hoe waardevol het werken in de quadrupel helix in praktijk is. De uitkomst? Een duidelijk geformuleerde AI-behoefte vanuit het onderwijs en vele pilots die doorontwikkeld gaan worden!

Start met luisteren

Het doel van de vier ronde tafelgesprekken was de AI-behoefte vanuit het onderwijs te formuleren. De eerste stap was het begrijpen en uitvragen: wat zijn de ervaringen en meningen van leerlingen, studenten en docenten? Het einddoel van de werkgroep Onderwijs was immers om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke toepassingen voor AI in het onderwijs. Belangrijk is om daarbinnen te begrijpen welke ervaringen specifiek zijn voor de coronaperiode en welke daar los van staan.

Waar studenten kansen zien

Daarna zijn de kansen en uitdagingen rond AI in het onderwijs verkend. Voor studenten is AI belangrijk voor gepersonaliseerd leren en zelf regie houden op onderwijs. Met gepersonaliseerd leren doelen studenten onder meer op het afstemmen van de hoeveelheid huiswerk op  de leerdoelen en op de mate van begrip van de leerstof. Eigen regie gaat vooral over de persoonlijke data, die worden gedeeld met de onderwijsinstellingen, want ‘meekijken’ kan stressvol zijn. Maar denk ook aan AI voor studiekeuze.

“Samen met een diverse groep leerlingen en studenten namen wij deel aan een gesprek over de uitdagingen, kansen en problemen die wij ervaren in het onderwijs. In de actieve en leerzame sessies met de werkgroepleden gingen we vervolgens samen op zoek naar oplossingen die AI hiervoor kan bieden. En dat lijkt goed gelukt te zijn! Hopelijk kunnen de bedachte AI-oplossingen in de toekomst helpen om het onderwijs leuker, makkelijker, persoonlijker en actiever te maken voor alle leerlingen!” Bram, student AI aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Waar docenten kansen zien

Docenten zien dat ze door het inzetten van AI-toepassingen, meer tijd te hebben voor de individuele student. Denk aan het inzetten van AI voor nakijkwerk en voor inhoudelijke feedback aan studenten. Of aan begrijpen hoe online lessen precies beter kunnen; waar haken studenten af? Ook het analyseren van data om zo een specifieke student te kunnen helpen, werd genoemd. Allemaal waardevolle input voor de werkgroep.

Acht pilot-ideeën

De volgende stap was het formuleren van concrete ideeën en toepassingen voor de werkgroep. Ideeën te over: vanuit de ronde tafelgesprekken zelf, maar ook van daarbuiten. Uiteindelijk zijn er acht concrete ideeën en toepassingen geformuleerd op het vlak van gepersonaliseerd leren, het leren leren, instant feedback, studiekeuzegebegeleiding en ‘learning analytics’. Tijdens de laatste ronde tafel heeft de werkgroep deze concrete ideeën en toepassingen getoetst, aangescherpt en verbeterd om zo samen de eerste vervolgstappen te definiëren.

Sneller meters maken

In september presenteert de werkgroep een agenda met daarin voor elk van de acht ideeën een plan van aanpak voor de implementatiefase. “We hebben ervaren wat de kracht is van de quadrupel helix die de Nederlandse AI Coalitie biedt. Als je alle betrokken partijen met elkaar verbindt – studenten, docenten, onderwijsinstellingen, overheden, onderzoek, bedrijfsleven – ontstaan nieuwe inzichten en contacten. We kunnen bovendien de AI-innovatiemogelijkheden en -oplossingen beter laten aansluiten bij de behoeften van studenten en docenten. Met de energie die in de werkgroep is ontstaan, zetten we nu concrete stappen in het realiseren van die oplossingen.” – Jeroen Visscher, voorzitter van de Werkgroep Onderwijs.

Delen via: