Werkgroep Landbouw en Voeding van start met online kick-off

Op woensdag 16 september 2020 vindt de online kick-off plaats van de werkgroep Landbouw en Voeding van de Nederlandse AI coalitie (NL AIC), gecoördineerd door Ben Schaap, kwartiermaker Landbouw en Voeding bij de NL AIC.

Uitdaging
Artificial Intelligence (AI) heeft in de sector impact op verschillende terreinen. Op een boerenbedrijf kan AI bijvoorbeeld worden ingezet voor beslissingsondersteunende systemen. Bij de consumptie van voedsel kan AI helpen om geavanceerde adviezen te geven gebaseerd op individuele achtergronden van consumenten. In brede zin wordt verwacht dat AI invloed heeft op de efficiëntie en duurzaamheid van voedselsystemen en sierteelt. Deze kansen om AI toe te passen, brengen ook maatschappelijke uitdagingen mee. Denk aan de bescherming van de privacy van consumenten en de verschuiving van werkgelegenheid door meer autonoom opererende systemen die (zware) arbeid kan vervangen.

Werkgroep
Deelnemers aan de NL AI Coalitie gaan binnen de werkgroep aan de slag om samen met de kwartiermaker deze kansen en uitdagingen te identificeren, zodat concrete plannen voor het toepassen van AI kunnen worden ontwikkeld.

Agenda
Tijdens het webinar wordt het voorstel vanuit de Nederlandse AI coalitie kort toegelicht. Vooralsnog zijn er een zestal thema’s geïdentificeerd waar vanuit de werkgroep aan wordt gewerkt. Tijdens de kick-off zullen twee thema’s uit onderstaand overzicht nader worden toegelicht:

  • AgroFoodRobotics
  • Autonomous Greenhouse
  • SmartFarming
  • SmartBreeding
  • Personalized Nutrition
  • Food Processing

Naast deze thema’s wordt in de bijeenkomst aandacht besteed aan domeinoverstijgende werkgroepen van de NL AIC waarin de werkgroep Landbouw en Voeding participeert. Wij hopen dat deze kick-off bijeenkomst inspireert om te participeren in één van de initiatieven, doet u mee? De eerste sessie is vrij toegankelijk en vindt plaats van 11.00 tot 12.30 uur op 16 september 2020. Aanmelden kan via deze link. Het webinar wordt gehost door ECP.

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom landbouw en voeding en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via: