Internationale mobiliteit van AI-wetenschappers

Gepubliceerd op: 8 juni 2020

Rathenau Instituut biedt in een reeks publicaties cijfermatig inzicht in een aantal voorwaarden voor de ontwikkeling van AI in Nederland. Uit hun onderzoek blijkt dat Nederland op het gebied van AI-onderzoek geen braindrain-, maar een brainexchange-land is: Nederland kent een hoge circulatie van AI-wetenschappers en slaagt er daarmee in om wetenschappers met een hoge citatie-impact voor een kortere of langere periode aan zich te verbinden. Ook wordt er veel internationaal samengewerkt: het merendeel van de AI-publicaties van wetenschappers aan Nederlandse onderzoeksinstellingen is het resultaat van internationale samenwerking. Nederland realiseert op deze manier een hoge kwaliteit AI-onderzoek.

Lees meer over de internationale mobiliteit van AI-wetenschappers. 

Delen via: