“Niet op de rem trappen, maar juist vol inzetten op mensgerichte AI”

Gepubliceerd op: 27 februari 2023

Irvette Tempelman houdt de ontwikkelingen op het vlak van AI al zo’n dertig jaar nauwlettend in de gaten. Ze studeerde rechten, met als specialisatie ICT-recht. Ze was jarenlang privacy- en IT-recht-advocaat. Ze doceerde aan eLaw (Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden). En sinds 2020 is ze beleidssecretaris bij VNO-NCW/MKB-NL, waar ze zich onder andere met de regelgeving rond Artificiële Intelligentie (AI) bezighoudt. Een goede uitgangspositie dus om voorzitter te worden van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. Sinds kort is ze dat dan ook. Een kennismaking. 

Hoe kijk je naar de huidige stand van zaken rondom AI? 

Irvette Tempelman: “De komst van ChatGPT is in korte tijd uitgegroeid tot een ware hype. Veel docenten zijn in paniek omdat hun leerlingen opeens AI inschakelen voor het schrijven van huiswerkopdrachten. En het zet de brede samenleving aan tot nadenken over de kansen en de risico’s van AI. Ondertussen gaat het om een ontwikkeling die we al veel langer zagen aankomen. Daarbij is het ook niet zo dat er nu pas nagedacht wordt over hoe AI-technologie op een mensgerichte manier kan worden ingezet. Al zolang ik me met dit vakgebied bezighoud, is dat onderwerp van discussie. Het is dus niet zo dat we nu opeens denken: o ja, de mens!” 

Wat zie je als belangrijkste uitdaging? 

“Het is belangrijk ervoor te zorgen dat mensen die met AI-technologie werken goed weten wat de aandachtspunten en beperkingen zijn. Dat betekent niet alleen dat er goede ethische en juridische kaders moeten komen, maar ook dat die ondersteund moeten worden met instructies, cursussen en opleidingen. Bij de ontwikkeling van AI moet er vooral niet hard op de rem worden getrapt, zoals nu regelmatig wordt gesuggereerd. Als Europa lopen we qua AI al achter op de VS en China. Daarom is het ook zo belangrijk om nu echt vol in te zetten op mensgerichte AI. Dat betekent dat we een voorloper moeten worden op alle terreinen die bij het ELSA-concept horen, dus met een duidelijke focus op de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten.”  

Welke rol zie je daarbij weggelegd voor de ELSA Labs? 

“Die bieden enorme kansen! Onder leiding van Emile Aarts, de eerdere voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI, zijn daar al hele mooie stappen gezet. Inmiddels telt de community 22 ELSA Labs. Zij richten zich op maatschappelijke issues en dankzij het brede deelnemersveld weten ze een brug te slaan tussen praktische onderzoeken en de praktijk. Wat mij vooral aanspreekt, is dat zij daarbij een lerende aanpak hanteren. Dat levert nieuwe inzichten op die de Nederlandse AI Coalitie ook weer helpt bij de maatschappelijke dialoog over AI, zoals die nu via de AI-Parade plaatsvindt. Dankzij de ELSA Labs en het onderliggende concept ligt er momenteel al een prachtige basis. De mooie uitdaging is nu om dat verder uit te bouwen. In eerste instantie in Nederland, maar ik begreep dat er vanuit het buitenland ook al veel interesse is voor de opzet en werkwijze van ELSA Labs. Zeer veelbelovend allemaal.” 

Wat is jouw ambitie als nieuwe voorzitter? 

“Als je kijkt naar wie er momenteel gebruikmaken van AI-technologie, dan zie je dat er tussen de verschillende sectoren nog grote verschillen zijn. Daar leid ik uit af dat het voor sommige partijen nog lastig is om ermee aan de slag te gaan. Ik zou het mooi vinden als onze werkgroep die partijen niet alleen helpt om tot een mensgerichte AI te komen, maar dat we daarbij ook een signaalfunctie hebben. Dus dat we nog meer aangeven waar eventuele knelpunten zitten, zodat bijvoorbeeld de overheid of andere partijen daar oplossingen voor kunnen zoeken. Ik vind het heel belangrijk om een verbinder te zijn. En als werkgroep zitten we wat dat betreft in een unieke positie. Genoeg mogelijkheden dus om nog meer mooie dingen te realiseren. Ik zie ernaar uit!” 

Delen via: