Use cases

De schaarste van AI talent en het missen van een AI expert zal binnen de verschillende sectoren een beperkende factor zijn in de ontwikkeling van AI in Nederland.
Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Home > Use cases
De ontwikkeling en toepassing van betrouwbare artificiële intelligentie (AI) is essentieel voor het vergroten van het vertrouwen van burgers in AI. De uitdaging is om bestaande algoritmen meer betrouwbaar en ethisch-verantwoord te maken, door te investeren in onder andere goed datagebruik, het verhogen van transparantie, verminderen van bias en een duidelijk beeld te creëren van de effectiviteit en inbedding in een breder toepassingsproces.
Op dit moment vindt er nog steeds een significante mismatch tussen vraag een aanbod plaats op de arbeidsmarkt. Zoals bij het formuleren van de vacaturetekst, waarin er eisen worden gesteld aan een kandidaat, terwijl er op de werkvloer andere vaardigheden en competenties nodig zijn.
Toegang tot meer data in de gezondheidszorg betekent het vergroten van overlevingskansen. Door diverse data te kunnen koppelen, is een algoritme in staat te leren welke factoren de impact van behandelingen en overlevingskansen van kankerpatiënten beïnvloeden.
Data delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Alleen hoe kunnen we dit op een gecontroleerde manier doen? De Europese datastrategie ziet een aantal bedreigingen “Momenteel heeft een klein aantal grote technologiebedrijven een groot deel van de data in de wereld in handen. Dit zou andere data gestuurde bedrijven kunnen ontmoedigen om in de EU te beginnen, te groeien of te innoveren”.  
Het Nederlandse camera-observatie landschap binnen het publieke domein is reactief ingericht. Observanten ontvangen waarschuwingen van politie-eenheden op locatie om mee te kijken via de camerasystemen. Met Oddity’s algoritme vindt er een verschuiving plaats naar een proactieve werkwijze, waarbij het systeem de observant waarschuwt wanneer afwijkende situaties optreden.
Dankzij de inzet van Artificiële Intelligentie (AI), crowdsourcing 2.0 en Handwritten Text Recognition (HTR) is het mogelijk om meer dan een miljoen scans van historische teksten woord voor woord te doorzoeken. Het doel van het project is slimmer zoeken in archieven afkomstig uit onze proeftuinen: het Stadsarchief Amsterdam, Nationaal Archief en Noord-Hollands Archief.
De beste behandeling van hart- en vaatziekten is het voorkomen ervan. Miljoenen patiënten gebruiken hiervoor medicijnen die gemiddeld genomen zeer effectief zijn, maar waarvan het effect individueel zeer verschillend is. Het vertalen van onderzoeksresultaten naar de individuele patiënt in de spreekkamer is in de praktijk moeilijk. Er is daarom grote behoefte aan een tool die helpt bij het streven naar een behandeling op maat. U-Prevent maakt het effect van de medicatie en leefstijl op de levensverwachting inzichtelijk.

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Versnellen, Vergroten, Verbinden.