Use cases

De schaarste van AI talent en het missen van een AI expert zal binnen de verschillende sectoren een beperkende factor zijn in de ontwikkeling van AI in Nederland.
Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Home > Use cases
“Je hebt vijf dingen nodig voor een succesvolle AI-toepassing: technische kennis, domeinkennis, data, geld en ondernemerschap,” zegt Nedap directeur Ruben Wegman. De van oorsprong Nederlandse Apparatenfabriek richt zich de laatste jaren steeds meer op het ontwikkelen en toepassen van software, waarbij Artificiële Intelligentie een belangrijke rol speelt.
Enexis Netbeheer en Xomnia werken samen om de duurzame energietransitie in Nederland beter te accommoderen met behulp van AI en data.
One Maritime Data Standard (OMDS) wil het datalandschap van de maritieme sector vereenvoudigen. Het principe is heel simpel: productdata wordt één keer gecreëerd door de betreffende fabrikant en vervolgens in een uniform formaat in een centrale datapool vastgelegd.
Dagelijks rijden er veel trucks met (gedeeltelijk) lege trailers. Om de beladingsgraad te verbeteren, werken logistieke dienstverleners onderling samen. Daarnaast zijn er online marktplaatsen en platforms waar vracht en ritten worden uitgewisseld. Als gevolg hiervan worden er dagelijks logistieke puzzels gelegd om te voldoen aan de marktvraag, capaciteit optimaal te benutten en daarmee lege kilometers te reduceren. Op dit moment worden deze puzzels door commerciële planners gelegd.
Video’s en podcasts worden steeds populairder voor onderwijs, instructie en entertainment. Helaas zijn deze zonder ondertiteling of tekstalternatief niet toegankelijk voor doven of slechthorenden.
Duurzaamheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden binnen Defensie. Ook bij de civiele dienstauto's van de Pool Niet Operationele Dienstvoertuigen (PNOD) voor Defensie medewerkers wordt er ingezet op schoner en groener rijgedrag. Om dit rijgedrag te stimuleren, wordt er een integraal mobiliteitsbeleid ontwikkeld waarin medewerkers gestimuleerd worden in hun keuze voor een vervoersmiddel.
Beschikbaarheid van en toegang tot data is cruciaal voor de ontwikkeling van AI-toepassingen. Voor veel organisaties (en zeker voor startups en scale-ups) vormt snelle beschikbaarheid van data een enorm struikelblok. Uitdagingen zijn te vinden in de beschikbaarheid van relevante data, bereidbaarheid om data beschikbaar te stellen en steeds strenger wordende (privacy) wet- en regelgeving. 
Hoe zet je Artificiële Intelligentie (AI) zinvol in voor het onderwijs? Studenten zien de kansen van AI voor meer maatwerk (gepersonaliseerd leren) en meer regie op hun leertraject. Docenten zien mogelijkheden om taken te automatiseren, waardoor ze meer tijd vrij kunnen maken voor de individuele student.

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Versnellen, Vergroten, Verbinden.