Topsector ICT

Topsector ICT is één van de tien Topsectoren in Nederland. De ICT-sector groeit razendsnel en digitalisering is een belangrijke aanjager van economische groei. Daarnaast speelt digitale innovatie, en daarmee de komst van artificiële intelligentie, een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en innovatie door publieke en private partijen bijeen te brengen met focus op ICT – sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Hierbij bestrijkt Topsector ICT het traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie. Opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennis-disseminatie, breed betrekken van mkb en internationale samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van de missie. 

Delen via: