Hoe staat het Nederlandse AI-onderwijs ervoor?

Gepubliceerd op: 24 november 2020

Nederlandse AI Coalitie schrijft beleidsnota ‘AI is mensenwerk’

Hoe staat het Nederlandse AI-onderwijs ervoor? De werkgroep Human Capital heeft zich dit jaar over deze vraag gebogen. In de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs- en scholingsaanbod, onderwijsorganisatie en instroom en doorstroom, in kaart gebracht en gekoppeld aan concrete oplossingsrichtingen.

Voldoende capaciteit om AI-ambities waar te maken
Ontwikkelingen binnen AI gaan razendsnel en hebben gevolgen voor alle facetten van de maatschappij. AI-systemen en -technieken brengen ook juridische, ethische en bedrijfskundige vraagstukken met zich mee. Het is van belang dat de kansen die AI ons biedt ten volste worden benut, en dat we tegelijkertijd zorgen dat AI op een verantwoorde manier ontwikkeld en geïntroduceerd wordt. Dit vereist deskundigen die deze technologie ontwikkelen, gebruiken en sturing kunnen geven aan de ontwikkeling en introductie van maatschappelijk verantwoorde AI-innovaties. Onderwijs en scholing speelt hierbij een grote rol: het is onze taak om te zorgen dat er voldoende mensen zijn die de Nederlandse AI-ambities kunnen waarmaken.

Aanpak
Naast oplossingsrichtingen bevat deze beleidsnota een aantal best practices en een advies aan de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Het sleutelwoord hierbij is samenwerking: de knelpunten die in deze nota worden geïdentificeerd, hangen allemaal met elkaar samen. Het ontstaan van een ecosysteem waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken is essentieel voor de doeltreffende opleiding en scholing van mensen. Een dergelijke aanpak kan AI-onderwijs, en daarmee de toepassing en kennis van AI in Nederland, naar een hoger plan tillen

Bent u benieuwd naar de knelpunten en oplossingsrichtingen binnen AI-scholing en -onderwijs, of naar best practices op dit vlak? Download hier de beleidsnota. Alleen een samenvatting? Klik dan hier.

Meer informatie over de werkgroep Human Capital, Scholing en Onderwijs en contactgegevens vindt u op deze pagina.

Delen via: