Financiële Dienstverlening

Op het vlak van digitalisering is de financiële sector duidelijk een voorloper. Maar AI-oplossingen inzetten? Dat ligt binnen die sector soms gevoelig. Er is dus een behoedzame aanpak vereist.

Sinds de groei van de financiële sector, vanaf het midden van de 20e eeuw, spelen computers en data een belangrijke rol in het faciliteren van financiële stromen en advies. Het gaat hier om één van de eerste sectoren die sterk digitaliseerde en leidde tot enorme hoeveelheden data. Die data spelen een essentiële rol om diensten beter aan te laten sluiten op klantbehoeften, om klanten automatisch te adviseren. Zo ook bij het beter inschatten van risico’s en het optimaliseren van processen om kosten te drukken. Maar dat alles vraagt wel om de inzet van Artificiële Intelligentie (AI). En dat in een sector waar het gebruik van data en AI vanwege privacy-risico’s misschien wel het meest omstreden is, vooral bij toepassingen waarbij die datatechnologie ingezet kan worden om inzicht te krijgen in het gedrag van klanten.

Steeds meer partijen actief

De financiële dienstverlening maakt de laatste jaren een enorme ontwikkeling door, met dank aan de opkomst van Fintech. Die term is een verzamelterm voor financiële dienstverleners die digitale technologieën inzetten, zoals big data, API’s, cloud computing en robotisering. In combinatie met nieuwe regelgeving, zoals de invoering van de AVG en PSD2 (Europese richtlijn voor betaaldiensten), hebben die technologische ontwikkelingen een sterke impact op de financiële sector. Zo zijn er steeds meer partijen actief in die sector: naast de toetreding van veel kleine spelers ontwikkelen ook grote technologiebedrijven Fintech-oplossingen.

Samen de juiste keuzes maken

Nu de wereld op bijna elk vlak steeds verder digitaliseert, is het voor de financiële sector belangrijk om parallel met andere partijen tot duidelijke keuzes te komen. Welke spelregels gelden er voor het gebruik van data? Hoe kunnen we gezamenlijk tot spelregels voor privacy komen waar iedereen zich in kan vinden? Welke maatregelen zijn er nodig om tot een gelijk speelveld te komen? Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven hetzelfde beeld hebben van de waarde van data en de risico’s van de verspreiding daarvan? En vooral: hoe kunnen we daar als samenleving voldoende grip op houden? De grote uitdaging daarbij is om bij al deze zaken de juiste balans te vinden. Beleidsmakers, toezichthouders, marktspelers en consumenten hebben daar samen nog veel werk te verzetten.

De Nederlandse economie versterken

De financiële sector staat te springen om de al opgedane kennis met betrekking tot het vertrouwelijke beheer van data met andere sectoren te delen. Het gaat dan bijvoorbeeld over delen van kennis, tools en modellen op het vlak van risicoanalyse, privacy en security. Daarnaast is er samen met andere sectoren nog genoeg te leren over hoe we met data en AI de Nederlandse economie op de gewenste manier kunnen versterken. Dus op een manier waar consumenten en bedrijven echt mee geholpen zijn.

Werkgroep

Binnen de werkgroep werken deelnemers samen om op het terrein van financiële dienstverlening en Fintech de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren. Een andere belangrijke taak: de ontwikkeling van AI binnen de financiële wereld een extra stimulans geven. Aparte teams werken daarnaast aan specifieke thema’s: beleid en regulering, marktacceptatie, internationale samenwerking, beschikbaarheid van data, talent, educatie en informatievoorziening.

Interesse?

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Financiële Dienstverlening en andere relevante AI-thema’s.

Delen via: