Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Don Ginsel

Voorzitter werkgroep Financiële Dienstverlening

Gerelateerde berichten

Financiële Dienstverlening

Sinds de groei van de financiële sector midden 20e eeuw, spelen computers en data een belangrijke rol in het faciliteren van financiële stromen en advies. Deze sector is één van de eerste die sterk digitaliseerden. De beschikbaarheid van data als gevolg daarvan vraagt om de inzet van AI om diensten beter aan te sluiten op klantbehoeften, automatisch te adviseren, betere inschattingen te maken van risico’s en processen te optimaliseren om kosten te drukken. Tegelijkertijd is het de sector waar het gebruik van data om inzicht te krijgen in gedrag van klanten, misschien wel het meest omstreden is, vanwege privacy risico’s.

De financiële dienstverlening gaat de laatste jaren door een enorme ontwikkeling, die veelal wordt geduid door de opkomst van Fintech. Fintech staat voor de toegenomen inzet van (digitale) technologieën zoals big data, api’s, cloud computing en robotisering. Deze tech-ontwikkelingen hebben – samen met sterke aanpassingen in regulering, zoals invoering van de AVG en PSD2 (Europese richtlijn voor betaaldiensten) – een sterke impact op de financiële sector, die nu steeds meer wordt gekenmerkt door toetreding van vele kleinere spelers, een enorm speelveld van tech-leveranciers en grotere interesse van de grote tech-spelers zoals Google, Apple en Facebook.

Nu de wereld integraal digitaler wordt, is het des te belangrijker parallel met andere partijen tot keuzes te komen voor de spelregels van het gebruik van data, de spelregels voor privacy gezamenlijk nader vorm te geven en toe te werken naar een gelijk speelveld waarbij consumenten en bedrijven hetzelfde beeld hebben van de waarde van data, de risico’s van de verspreiding daarvan en hoe daarop voldoende grip te houden. Beleidsmakers, toezichthouders, marktspelers en consumenten samen hebben daar nog veel werk te verzetten, om de balans te vinden tussen gebruiksgemak en beschikbaarheid van data voor partijen om die oplossingen te bieden.

De financiële sector staat te springen om de reeds opgedane kennis met betrekking tot het vertrouwelijke beheer van data te delen met andere sectoren en samen te werken met andere sectoren en te leren hoe we met data en AI de Nederlandse economie kunnen versterken, ten gunste van alle consumenten en bedrijven.

Werkgroep

Binnen de werkgroep werken deelnemers samen om op het terrein van financiële dienstverlening en fintech de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en op basis van een programma de ontwikkeling van AI een boost te geven. In aparte teams wordt gewerkt aan de volgende thema’s: beleid en regulering, marktacceptatie, internationale samenwerking, beschikbaarheid van data, talent, educatie en informatievoorziening.

 

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pod niet gevonden

Samen bouwen aan de digitale toekomst