Werkgroep Haven en Maritiem van start met kwartiermaker Ilyaz Nasrullah

Gepubliceerd op: 10 augustus 2020

De haven-maritieme sector in Nederland is mondiaal concurrerend en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie. De technologische toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in deze sector zijn zeer omvangrijk. Internationaal worden enerzijds kansen voor internationale samenwerking verwacht, anderzijds ontstaat er een hevige concurrentiestrijd. Het is daarom belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleuteltechnologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwikkelt.

Kees van der Klauw, coalitiemanager van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), is dan ook verheugd dat Ilyaz Nasrullah, digitaal strateeg voor het regionaal Rotterdam Maritime Capital-programma, de coalitie versterkt als kwartiermaker van de werkgroep Haven en Maritiem. Ilyaz Nasrullah licht toe: “De haven-maritieme sector is omvangrijk en divers, en datzelfde geldt voor de toepassingen van AI in deze sector. De grootste uitdaging is om systematisch de kennis, kunde en infrastructuur op te bouwen die nodig is voor transformatieve toepassingen van AI binnen de sector. Hoe dit gedaan moet worden, is de taak van de werkgroep Haven en Maritiem. Ik ben blij om deze uitdaging samen met deelnemers uit de sector op te pakken vanuit mijn rol bij de NL AIC.”  

Werkgroep

De werkgroep heeft de ambitie in de komende vijf jaar de ontwikkeling van dataficering en AI in het haven-maritieme domein een stevige impuls te geven. Onder meer door goede contacten te onderhouden met de sector, een visie en strategie voor gezamenlijke uitdagingen te ontwikkelen, en kansrijke proposities te ondersteunen. In de afgelopen maanden hebben de Gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, Netherlands Maritime Technology (NMT), TU Delft en het Havenbedrijf Rotterdam hiermee een start gemaakt. Zij willen met de deelnemers aan de NL AIC de komende periode volgende stappen gaan zetten.

Online kick-off

Op maandag 28 september 2020 vindt van 14.30 tot 16.00 uur de online kick-off plaats van de werkgroep Haven en Maritiem, gecoördineerd door Ilyaz Nasrullah. Bent u al deelnemer van de Nederlandse AI Coalitie? Wees welkom om aan te sluiten. Nog geen deelnemer, maar wel benieuwd? De eerste sessie is vrij toegankelijk. Aanmelden kan via deze link. Het webinar wordt gehost door ECP.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Haven en Maritiem en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via: