Presentatie position paper ‘AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht’

Position_paper_Security_Peace_Justice

Gepubliceerd op: 17 februari 2022

Effectieve, veilige en mensgerichte aanpak

Joris den Bruinen, voorzitter van de werkgroep VVR en directeur HSD: ”Veiligheid, Vrede en Recht zijn helaas niet altijd vanzelfsprekend. Dreigingen groeien en zowel onze fysieke als digitale veiligheid staat onder druk. Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in de bescherming tegen deze dreigingen en het waarborgen van het recht, maar tegelijkertijd brengt deze inzet ook risico’s met zich mee. Welke randvoorwaarden komen daarbij kijken en hoe komen we tot een effectieve, veilige en mensgerichte aanpak van deze toepassingen?”

De werkgroep schreef het paper over dit speelveld en wat de gezamenlijk concrete aanpak inhoudt. Hierin is onder meer aandacht voor de crossovers tussen AI, data delen, intelligence en (cyber)security, Privacy Enhancing Technologies en talent als belangrijke randvoorwaarden. Ook komt het benutten van Ethical, Legal & Societal Aspects (ELSA) Labs voor een praktijkgerichte aanpak in de ontwikkeling van algoritmes aan bod. Evenals de toepassing van AI met een balans tussen wat technisch mogelijk is, juridische kan en mag, en ethisch en maatschappelijk gewenst is bij de inzet van AI in het brede domein van veiligheid.

Datasamenwerking in strijd tegen criminaliteit

Eén van de in het paper opgenomen use cases is de inzet van multi-party computation (MPC) technologie van Roseman Labs om gezamenlijke data inzichten te genereren en te delen zonder de data te hoeven onthullen. Diverse actoren in de opsporings- en hulpketen van mensenhandel hebben waardevolle informatie die niet kan worden gedeeld met anderen. Toch is de behoefte om samen te werken groot. Roseman Labs en Sustainable Resue zetten samen met enkele kennisinstellingen deze techniek in om mensenhandel op zowel nationaal als Europees niveau sneller op te kunnen sporen en aan te pakken.

Use case Synthestische Data

Een andere use case betreft het genereren van synthetische data. Op deze manier kan privacygevoelige informatie worden vervangen door nieuwe en kunstmatige data dat door een algoritme gegenereerd is. Zo kan de data gebruikt worden voor allerlei doeleinden, zonder dat de privacy van mensen wordt geschonden. Samen met SAS en de NL AIC deed Syntho onderzoek naar welke toegevoegde waarde deze data kan bieden en wanneer deze het best kan worden ingezet. Kijk hier voor meer informatie.

Marlou Snelders, Innovation Liaison bij HSD en coördinator van de werkgroep: “Deze use cases laten zien dat er al goed toepasbare veilige AI-toepassingen bestaan en dat het nu belangrijk is om naar de governance te kijken. Want alleen als deze techniek past in de balans van het bieden van veiligheid in relatie tot privacy en ethiek kan de potentie worden benut en kan er worden gekeken naar (inter)nationale opschaling. Om zodoende te komen tot gewenst maatschappelijk effect en economisch rendement.”

Interesse?

Het position paper is hier te downloaden, informatie over de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht vindt u hier. Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Marlou Snelders, coördinator van de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht.

Delen via: