Werkgroep Cultuur van start met kwartiermaker Eppo van Nispen tot Sevenaer

Gepubliceerd op: 21 juli 2020

Artificial Intelligence (AI) biedt uiteenlopende mogelijkheden voor de cultuursector, waarin erfgoed, media en (podium)kunsten sterk zijn vertegenwoordigd. Aansluiting bij de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie is voor deze sector cruciaal met het oog op de toekomst. Voor een structurele en efficiënte toepassing is meer vraaggedreven AI-onderzoek nodig.

Kees van der Klauw, coalitiemanager NL AIC, kondigt dan ook met plezier aan dat Eppo van Nispen tot Sevenaer, Algemeen directeur bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, van start gaat als kwartiermaker van de werkgroep Cultuur voor de coalitie. Eppo van Nispen tot Sevenaer licht toe: ”Ook voor de cultuursector biedt AI grote kansen, denk bijvoorbeeld aan het analyseren van kijkgedrag en het doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden erfgoeddata. Ook speelt AI een steeds prominentere rol in het maakproces. Denk dan aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van interactieve storytelling en het automatisch genereren van muziekstukken. De vraag is hoe we de potentie verzilveren, en tegelijk bewust zijn van de ethische en juridische randvoorwaarden. Door de zichtbaarheid in zowel de publieke ruimte, zoals bibliotheken en musea, alsook via diverse digitale distributiekanalen, is de sector bij uitstek ook in staat om een breed publiek op een aansprekende manier kennis te laten maken met de verantwoorde inzet van AI in verschillende maatschappelijke sectoren die binnen de coalitie samenwerken.”

Er zijn verschillende kansen voor het gebruik van AI binnen de cultuursector. Een kopgroep, bestaande uit de Koninklijke Bibliotheek, het Centrum voor Wiskunde en Informatica, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, heeft dan ook het initiatief genomen voor de start van de werkgroep Cultuur binnen de NL AIC.

Werkgroep

Het doel van de werkgroep is, gegeven de potentie van AI-toepassingen, uiteenlopende gebruikerswensen en rekening houdend met ethische en auteursrechtelijke regelgeving, te komen tot een gemeenschappelijke AI-innovatieagenda voor de sector. Het streven is een evenwichtige afspiegeling van het ecosysteem te creëren, waartoe publieke instellingen, kennisinstellingen, bedrijven, MKB, en ZZP-ers behoren.

Online kick-off

Op maandag 7 september 2020 vindt van 10.30 tot 12.00 uur de online kick-off plaats van de werkgroep Cultuur van de NL AIC, gecoördineerd door Eppo van Nispen tot Sevenaer. Bent u al deelnemer van de coalitie? Wees welkom om aan te sluiten. Nog geen deelnemer, maar wel benieuwd? De eerste sessie is vrij toegankelijk. Aanmelden kan via deze link. Het webinar wordt gehost door ECP.

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom cultuur en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via: