Landbouw en Voeding

Artificial Intelligence (AI) heeft en krijgt steeds meer impact in de AgroFood sector op hoe landbouw wordt bedreven, hoe voedsel wordt geproduceerd en op de consumptie van voedsel. Digitalisering van productie, handel en consumptie van voedsel biedt kansen om AI in te zetten voor efficiëntere en duurzamere voedselsystemen.

De Nederlandse AgroFood sector is een wereldwijde innovatieve koploper, ook op het gebied van digitalisering. De veredeling, productie, handel en logistiek van landbouwproducten zoals bloemen, groente en fruit is van het hoogste niveau, mede door datagedreven oplossingen en een sterke digitale infrastructuur, die de innovatie in de AgroFood sector mede mogelijk maakt. Ook in de ontwikkeling en productie van hightech apparaten voor food en agro productie is Nederland erg sterk; hierin spelen AI algoritmes ook meer een meer een bepalende rol.  

In de glastuinbouw worden steeds meer handelingen van mensen vervangen door robots, die door AI slimmer en slimmer worden. De verwachting is dat de kassen op termijn volledig autonoom voedsel en sierteelt produceren. In de fruitteelt, akkerbouw en dierhouderij is AI alsmaar belangrijker voor het geven van beslissingsondersteunende adviezen: Hoe pas ik gewasbescherming zo optimaal mogelijk toe? Kan ik met goede dierzorg minder preventieve medicatie toedienen aan het vee en het dierenwelzijn vergroten? Deze, en meer vragen worden met AI-technologie beantwoord. Bij de productie en consumptie van voedsel is AI een veelbelovende techniek, die ingezet kan worden bij het voorkomen van bijvoorbeeld voedselallergieën of obesitas. Met AI kan het voedingspatroon beter worden afgestemd op de individuele karakteristieke eigenschappen van de consument en kunnen zorgkosten worden verminderd. Ook in de productie van voedsel kan AI zorgen voor minder verspilling en efficiënter omgaan met inputs als water en energie.  

Deze kansen om AI toe te passen brengen natuurlijk ook maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Denk aan de bescherming van de privacy van consumenten en de verschuiving van werkgelegenheid. Op deze problematieken en nieuwe wettelijke ontwikkelingen rond AI sluit de werkgroep Landbouw en Voeding aan op het ELSA lab voor Sustainable Food. Systems.  

Werkgroep

Binnen de Werkgroep Landbouw en Voeding zijn deelnemers actief om kansen en uitdagingen te identificeren en daarvoor concrete plannen voor het toepassen van AI te ontwikkelen. Er zijn zes thema’s waaraan de werkgroep werkt: AgroFood Robotics, Autonomous Greenhouse, SmartFarming, SmartBreeding, Personalized Nutrition en Food Processing. Via de werkgroep wordt de support geleverd om te komen tot regionale, nationale en EU onderzoeks- en implementatieprojecten. Deelnemers van de werkgroep ontwikkelen use cases en laten best practices zien om zowel binnen de NL AIC (met andere werkgroepen en bouwstenen) en daarbuiten perspectieven uit te wisselen en van elkaar te leren.

Meer informatie

Actief deelnemen kan via de Community van de NL AIC werkgroep, of neem contact op met de coördinator!

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Landbouw en Voeding en andere relevante AI-thema’s. 

 

Delen via: