Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Ben Schaap

Voorzitter werkgroep Landbouw en Voeding

Gerelateerde berichten

Landbouw en Voeding

Artificial Intelligence (AI) heeft in de AgroFood sector impact op hoe landbouw wordt bedreven en op de consumptie van voedsel. Digitalisering van de productie, handel en consumptie van voedsel biedt kansen om AI in te zetten voor efficiëntere en duurzamere voedselsystemen.

De Nederlandse AgroFood sector is niet alleen internationaal gericht, maar is op gebied van digitalisering een koploper in wereld. De productie, handel en logistiek van landbouwproducten zoals bloemen, groente en zaden is van het hoogste niveau, mede door digitalisering. Digitalisering is nu al een zeer belangrijk onderdeel van de infrastructuur, die de innovatie in de AgroFood sector mogelijk maakt.

In de glastuinbouw worden steeds meer handelingen van mensen vervangen door robots, die door AI steeds slimmer worden. De verwachting is dat de kassen op termijn volledig autonoom voedsel en sierteelt produceren. In de akkerbouw en dierhouderij is AI steeds belangrijker voor het geven van beslissingsondersteunende adviezen: Hoe pas ik gewasbescherming zo optimaal mogelijk toe? Kan ik met goede dierzorg minder preventieve medicatie toedienen aan het vee? Deze vragen worden steeds vaker met AI-technologie beantwoord.

Bij de productie en consumptie van voedsel is AI een veelbelovende techniek, die ingezet kan worden bij het voorkomen van bijvoorbeeld voedselallergieën of eetstoornissen (obesitas). Met AI wordt het voedingspatroon beter afgestemd op de individuele karakteristieke eigenschappen van de consument en kunnen zorgkosten worden verminderd.

Deze kansen om AI toe te passen brengen ook maatschappelijke uitdagingen mee. Denk aan de bescherming van de privacy van consumenten en de verschuiving van werkgelegenheid.

Werkgroep

Deelnemers gaan met de kwartiermaker aan de slag om kansen en uitdagingen te identificeren en daarvoor concrete plannen voor het toepassen van AI te ontwikkelen. Er zijn zes thema’s bepaald om aan te gaan werken: AgroFoodRobotics, Autonomous Greenhouse, SmartFarming, SmartBreeding, Personalized Nutrition en Food Processing. Deelnemers van deze werkgroep kunnen ook use cases ontwikkelen voor de andere werkgroepen van de NL AIC om van elkaar te leren en perspectieven uit te wisselen.

Meer weten over de plannen van de werkgroep? Bekijk de kick-off.

Delen met:

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst