Toewijzing netwerkproject Mensgericht AI-onderzoek met ELSA Labs

Gepubliceerd op: 18 juli 2022

Het doel is het verwerven van kennis en inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en de toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. Onderzoek in dit programma bevordert, vanuit het perspectief van mensgerichte AI, de ontwikkeling van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen en mensenrechten respecteren, en waar mogelijk versterken, om zo op maatschappelijk draagvlak te kunnen rekenen. Het programma wordt mede gefinancierd vanuit de kickstartmiddelen die aan de NL AIC beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Doel van het ELSA Lab netwerkproject

Het doel van dit ELSA Lab netwerkproject is om bij te dragen aan het realiseren van impact met ELSA Labs. Het netwerkproject zal de ontwikkeling en disseminatie van ELSA Lab kennis faciliteren en in kaart brengen welke lessen geleerd kunnen worden van de inrichting en eerste ontwikkelingen van alle ELSA Labs zodat deze kunnen worden gebruikt voor toekomstige initiatieven.

De geleerde lessen worden vertaald in een blauwdruk voor een ELSA Lab bestaande uit een set van principes op het gebied van ELSA Lab samenwerking, methoden, impact en duurzaamheid.
De ontwikkeling en verspreiding van kennis en ervaring wordt gefaciliteerd door een lerend netwerk van ELSA Labs. Daarbij gaat het om oplossingen voor zowel maatschappelijke als zakelijke uitdagingen met sterke maatschappelijke belangen.

Het toegewezen project heeft een looptijd van zes jaar en wordt geleid door dr. Mirjam Plantinga (ELSA Lab Noord-Nederland) en Astrid Boeijen en Maurice Groten vanuit de AI-hub Brightlands. Het consortium bestaat uit: Dr. V. Blok (Wageningen University & Research), Dr. J. van Diggelen (TNO), Prof. dr. G. Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Prof. Dr. N. Helberger (Universiteit van Amsterdam).

Initiatiefnemers van de call zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie 

Kijk hier voor het volledige nieuwsbericht van NWO of lees meer over het ELSA concept en het overzicht van de huidige ELSA Labs.

Delen via: