Human Capital

Zonder mensen is er geen Artificiële Intelligentie (AI) mogelijk. Dus hoewel de inzet van die nieuwe technologie op sommige plekken taken van mensen overneemt, levert het ook veel extra banen en werk op. Om de mogelijkheden van AI optimaal te kunnen benutten, is het van groot belang om ook veel aandacht te besteden aan de menselijke kant van het verhaal.

Gezocht: AI-specialisten. Want daar hebben we er in ons land te weinig van. Binnen de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gebeurt er al het nodige om dat probleem op te lossen. Daarnaast speelt er nog een andere uitdaging die minstens zoveel aandacht verdient. Om AI op een effectieve, verantwoorde en succesvolle manier in onze maatschappij toe te passen, zijn er ook mensen nodig die weten hoe ze die technologie toe moeten passen.

Gecoördineerde aanpak

We hebben het over een snelgroeiende technologie die op dit moment al een grote impact heeft op onze maatschappij. Er is dus haast geboden. In alle sectoren van de maatschappij is meer AI-kennis nodig. Dat vraagt dan ook om een gecoördineerde aanpak waarin alle partijen samenwerken: onderwijsorganisaties, particuliere trainingsorganisaties, bedrijven en overheid. Weten werknemers waar AI toe in staat is en wat de beperkingen zijn? Het begint echt bij het beantwoorden van dit soort basale vragen.

Het belang van opleiden, leren en certificeren

Door AI zal de manier van werken voor veel werknemers veranderen. In de actieagenda van de NL AIC staat de verwachting dat zo’n drie miljoen Nederlanders op dat vlak bijscholing nodig hebben. De werkgroep Human Capital houdt zich daarom niet alleen bezig met de ontwikkeling van nieuw talent, maar zet daarnaast ook vol in op het her-, bij- en omscholen van werknemers in alle sectoren. Om dit tweede doel een impuls te geven, heeft de werkgroep het educatieplatform gelanceerd. Op dit platform is het AI-trainingsaanbod voor en door deelnemers te vinden.

Werkgroep

Aangezien de werkgroep Human Capital zich op meerdere doelen richt, zijn er twee subwerkgroepen actief: Leven Lang Ontwikkelen en Scholing & Onderwijs. Deelnemers werken binnen deze subwerkgroepen aan concrete projecten, zoals bijvoorbeeld AI Certificering, Teach the Teacher en het opschalen van AI-onderwijs.

Certificering AI for Business & Government

In ‘Opgave AI’, het rapport van de WRR uit november 2021 wordt gesproken over het belang van opleiden en certificeren. De NL AIC heeft met ‘AI for Business & Government’ een standaard neergezet voor professionals op hbo+-niveau die in hun werkomgeving AI willen inzetten. Professionals die het certificaat ‘AI for Business’ behalen, hebben niet alleen brede kennis over hoe ze AI in hun organisatie kunnen toepassen, maar ook hoe ze hun organisatie zo kunnen inrichten dat AI daar op een goede manier kan worden toegepast. Kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie

Een verkenning van de knelpunten op het vlak van Human Capital is te lezen in het rapport AI is mensenwerk (van de subwerkgroep Scholing en Onderwijs). Daarnaast is het goed om te weten dat de werkgroep Human Capital e-learnings ontwikkelt, zoals De Nationale AI-Zorg Cursus en De AI-cursus voor de sector Agri en Food.

Ook een aanrader: Elements of AI. Een cursus waarmee mensen kunnen achterhalen in hoeverre ze op de hoogte zijn van de werking van AI en de huidige en toekomstige mogelijkheden van die technologie. De NL AIC is niet bij de productie van die cursus betrokken geweest, maar is – samen met TU Delft – wel de promotor van de Nederlandse versie.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Human Capital en andere relevante AI-thema’s.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.