Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.
De NL AIC stimuleert de ontwikkeling van AI-onderwijs binnen alle sectoren in Nederland.

Contact

Katja van Kranenburg

Voorzitter werkgroep Human Capital

Gerelateerde berichten

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Human Capital

Anders dan velen denken, verwachten experts niet dat door de invoering van Artificial Intelligence (AI) veel banen verdwijnen. AI neemt geen banen over, maar vervangt taken en maakt werk plezieriger en efficiënter. Als we op de juiste manier investeren in AI, dan betekent dit meer werk. De kans voor Nederland is om hier optimaal op voor te bereiden. Om de benodigde verandering op de arbeidsmarkt teweeg te brengen moeten overheid, bedrijfsleven, onderwijs en vertegenwoordigers van de maatschappij samenwerken in de planvorming en uitvoering. Het is een thema dat in alle sectoren speelt en samenwerking is essentieel om deze uitdaging het hoofd te bieden en om de kansen die er liggen te benutten.

Aanpak

Met een gecoördineerde human capital aanpak moet de gewenste stevige groei in AI-expertise mogelijk gemaakt worden. Als we kijken naar de aanpak voor AI is het van belang onderscheid te maken tussen verschillende soorten kennis van en over AI. Specialistische, diepgaande AI-kennis, AI-kennis in alle beroepen, vakgebieden en sectoren en het kunnen werken met AI-toepassingen en technieken is hierbij relevant.

Werkgroep

De werkgroep Human Capital bestaat uit twee subwerkgroepen: Leven Lang Ontwikkelen en Scholing & Onderwijs. Deelnemers werken binnen deze subwerkgroepen  aan concrete projecten, zoals bijvoorbeeld AI Certificering, Teach the Teacher en het opschalen van AI-onderwijs.

Het belang van opleiden, leren en certificeren

In de actieagenda van de NL AIC staat de verwachting dat circa drie miljoen Nederlanders bijscholing nodig hebben vanwege de manier van werken die verandert door Artificiële Intelligentie. De werkgroep Human Capital heeft zich daarom ten doel gesteld om naast bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw talent, ook vol in te zetten op her-, bij- en omscholing in alle sectoren. Om dit tweede doel een impuls te geven, zette de werkgroep Human Capital het educatieplatform op waar het AI trainingsaanbod voor en door deelnemers te vinden is.

AI for Business & Government-certificering

In ‘Opgave AI’, het rapport van de WRR uit november 2021 wordt gesproken over het belang van opleiden en certificeren. De NL AIC zet met ‘Ai for Business & Government’ de standaard voor professionals op hbo+-niveau neer die in hun werkomgeving AI willen inzetten. Professionals die de certificering ‘AI for Business’ hebben behaald, hebben brede kennis van hoe  je AI kan toepassen in de organisatie en hoe je de organisatie kan inrichten zodat AI kan worden toegepast. Meer informatie.

 

 

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst