Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Contact

Katja van Kranenburg

Voorzitter Werkgroep Human Capital

Janna Hollema

Coördinator Werkgroep Human Capital

Gerelateerde berichten

Human Capital

Anders dan velen denken verwachten experts niet dat door de invoering van Artificial Intelligence (AI) veel banen verdwijnen. AI neemt geen banen over, maar vervangt taken en maakt werk plezieriger en efficiënter. Als we op de juiste manier investeren in AI, dan betekent dit meer werk. De kans voor Nederland is om hier optimaal op voor te bereiden. Om de benodigde verandering op de arbeidsmarkt teweeg te brengen moeten overheid, bedrijfsleven, onderwijs en vertegenwoordigers van de maatschappij samenwerken in de planvorming en uitvoering. Het is een thema dat in alle sectoren speelt en samenwerking is essentieel om deze uitdaging het hoofd te bieden en om de kansen die er liggen te benutten.

Aanpak

Met een gecoördineerde human capital aanpak moet de gewenste stevige groei in AI-expertise mogelijk gemaakt worden. Als we kijken naar de aanpak voor AI is het van belang onderscheid te maken tussen verschillende soorten kennis van en over AI. Specialistische, diepgaande AI-kennis, AI-kennis in alle beroepen, vakgebieden en sectoren en het kunnen werken met AI-toepassingen en technieken is hierbij relevant.

Werkgroep

De werkgroep Human Capital bestaat uit drie subwerkgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Scholing & Onderwijs, en Onderzoeken & Data Verzamelingen. Deelnemers werken in deze werkgroep aan verschillende projecten en activiteiten.

Bekijk ook het aanbod van de AI-trainingen van onze deelnemers.

 

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gerelateerde projecten

Samen bouwen aan de digitale toekomst