Women in AI

Women in AI (WAI) is een non-profit doe-tank met 8000 deelnemers in 140 landen die zich inzet voor inclusieve AI ten behoeve van de wereldwijde samenleving. WAI stelt vrouwen en minderheden in staat AI- en data-experts, innovators en leiders te worden. Ze moedigen ethische toepassingen en verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie aan via onderwijs, onderzoek, educatieve evenementen, mentor programma’s en blogging.  

WAI vindt het belangrijk dat teams die AI-toepassingen bouwen aan de toekomst van onze wereld zoveel mogelijk interne diversiteit omarmen, om een inclusieve AI te creëren en een juist beeld te geven van een multiculturele samenleving. Het streven naar niet alleen meer vrouwen in AI, maar ook meer diversiteit in het algemeen.  

WAI gelooft in de kracht van de beweging om de genderkloof in de AI-industrie te verkleinen. WAI creëert een inspirerende plek waar rolmodellen en jonge vrouwen elkaar ontmoeten en samen bouwen aan de fundamenten van een eerlijk en inclusief gebruik van AI. 

Delen via: