Gebouwde Omgeving

De ontwerp-, bouw- en technieksector draagt in hoge mate bij aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan het realiseren van betaalbare huisvesting voor starters en ouderen, de bouw van duurzame gebouwen, het bijdragen aan de energietransitie, het waterveilig maken van Nederland tot aan het realiseren van infrastructuur voor zelfrijdende auto’s en supersnelle treinen. De totale sector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product, een productie van ruim 70 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan meer dan 325.000 mensen. Vergaande digitalisering en toepassing van AI maken mogelijk dat maatschappelijke doelen haalbaar worden, evenals een groei in werkgelegenheid en maatschappelijk rendement.

De gebouwde omgeving is nog weinig uitgerust met toepassingen van Artificiële intelligentie (AI). Hoewel dat historisch gezien vergelijkbaar is met de toepassingssnelheid van andere, grote, opkomende technologieën is dit toch vreemd. Op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen in de gebouwde en bewoonde omgeving kan AI een belangrijke rol spelen. Met name in die gebieden waar het met menselijke denkkracht niet meer lukt om oplossingen te ontwerpen en te bouwen. Sommige projecten zoals gebouwen, wegen of energiecentrales zijn technologisch zo complex dat het menselijk brein tekortschiet om de veelheid aan afwegingen integraal te kunnen maken. Een ander voorbeeld van de inzet van AI is het verhogen van de veiligheid. In huis, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, of op een bouwplaats door de inzet van beeld- of patroonherkenning.

Er zijn in dit toepassingsgebied veel voorbeelden te noemen waar AI een toevoeging kan zijn op ons menselijke vermogen om keuzes te maken. En dat is direct de valkuil. De mogelijkheden zijn zo groot dat zonder kapstok of filter keuzes maken onmogelijk is. Daarom kiest de werkgroep Gebouwde Omgeving ervoor om de komende jaren te starten met het ontwikkelen van programma’s in de volgende categorieën:

  • Adoptie van AI door bedrijven in de ontwerp-, bouw- en technieksector
  • Bijdragen aan het ontwikkelen van standaarden voor AI op gebied van uitwisseling van data, de ontwikkeling van AI en data gedreven applicaties
  • Het betrekken van het beroepsonderwijs
  • Het binnen dit toepassingsgebied stimuleren van de acceptatie van AI als fenomeen onder inwoners en medewerkers.

Werkgroep
Deelnemers werken samen om de kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en gezamenlijk te werken aan de ontwikkelingen van standaarden, AI-gebaseerde applicaties voor predictief onderhoud, supply chain management en bouwlogistieke optimalisatie en AI-ondersteunde besluitvorming. Tevens staan onderwerpen als modulaire en industriële bouw en renovatie, de inbedding van de toepassing van AI in de gebouwde omgeving in de (regionale) fieldlabs en beroepsonderwijs en het vergroten van de adoptiegraad van AI gebaseerde toepassingen op de agenda.

Meer informatie
Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Bekijk de kick-off of het webinar voor nadere informatie. Interesse in deelname? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Gebouwde Omgeving en andere relevante AI-thema’s.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.