Koningin Máxima in gesprek over mensgerichte en verantwoorde AI

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

Het gesprek met verschillende organisaties, waaronder de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), stond in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van AI, de effecten daarvan op mens en samenleving, en de ethische kwesties die daarbij meespelen.

Impact van AI op de maatschappij

De technologie rond AI ontwikkelt zich snel en de impact ervan op de maatschappij en het dagelijks leven wordt groter. Het is daarom van belang een open discussie te voeren over relevante waarden en ethische kwesties die daarbij een rol spelen. Mensgerichte en verantwoorde kunstmatige intelligentie is AI waarbij normen, waarden en ethische vraagstukken op een constructieve manier worden meegenomen in de ontwikkeling en toepassing van de technologie. Het gaat daarbij om waarden als menselijke autonomie, welzijn, rechtvaardigheid en solidariteit.

Mensgerichte AI en NL AIC

Onder begeleiding van Daniël Tijink en Peter-Paul Verbeek sprak Koningin Máxima in drie rondes met experts en professionals over mensgerichte kunstmatige intelligentie. In de eerste ronde werd toegelicht waar we in Nederland staan op het gebied van mensgerichte AI en welke plaats ethiek daarbij inneemt. In de tweede ronde werd ingegaan op de rol van AI in de domeinen energie, zorg, armoedebestrijding en de financiële sector. In de slotronde werd gekeken naar de toekomst van AI. Daarbij kwamen de ontwikkeling van de rol van de consument en de (internationale) samenwerking op het gebied van ethische vraagstukken rondom AI aan de orde. Vanuit de NL AIC namen Kees van der Klauw (coalitiemanager), Emile Aarts, Daniël Tijink, Peter-Paul Verbeek en Sophie Kuijt vanuit de werkgroep Mensgerichte AI, Don van Ginsel namens de werkgroep Financiële Dienstverlening, Pallas Agterberg vanuit het Strategieteam en Astrid Boeijen vanuit de AI-hub Brightlands deel aan de discussie.

Foto Koningin Máxima © RVD – Jeroen van der Meyde

Delen via: