Nationale onderzoeksagenda AI Research Agenda

Gepubliceerd op: 14 november 2019

AI is razendsnel in ontwikkeling en een cruciale factor voor de toekomstige welvaart van Nederland. Dit brengt grote technologische en sociaalwetenschappelijke vraagstukken met zich mee. Wereldwijd worden in hoog tempo grootschalige AI-onderzoeksprogramma’s ontwikkeld. NWO heeft de onderzoeksagenda nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie AI Research Agenda for the Netherlands (AIRE).

Met deze onderzoeksagenda wil NWO focus en verbinding aanbrengen in het Nederlandse AI-onderzoeksveld en hierdoor het veld verder te versterken. Een solide en coherente AI kennisbasis is noodzakelijk als Nederland zelf een significante AI-speler op het wereldtoneel wil blijven spelen en de AI-revolutie mede vorm wil geven.

Over AIREA-NL
AIREA-NL overspant de volle breedte van het AI-wetenschapsveld. De agenda is gericht op de 4 stadia van een AI-algoritme en op gemeenschappelijke multidisciplinaire thema’s. In ieder van deze stadia en thema’s zijn de technologische en maatschappelijke aspecten meegenomen.

Creëren van AI componenten
Dit is gericht op onderzoek van nieuwe AI-algoritmes en alle technologische en maatschappelijke aspecten waar rekening mee gehouden moet worden.

Creëren van AI systemen
Het gaat hier over het bouwen en gebruiken van AI-systemen. Belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld de interactie tussen verschillende AI componenten, de voorspelbaarheid van het gedrag van het systeem in een bepaalde context en de toegang tot data.

AI systemen en mensen
Hier wordt de vraag gesteld hoe AI-systemen en mensen van elkaar kunnen leren en zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

AI systemen en de maatschappij
De vraag is hier hoe AI en de maatschappij met elkaar interacteren en elkaar vormen

Lees meer hierover op de website van NWO.

 

Tags:

Delen via: