ICAI

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste berichten

ICAI

ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence, brengt kennisinstellingen, industrie en overheids- en maatschappelijke partners in Nederland samen om talent en technologie te ontwikkelen op het gebied van kunstmatige intelligentie. 
 
De missie van de ICAI is om Nederland voorop te laten lopen in kennis- en talentontwikkeling op het gebied van AI. Het creëren en koesteren van een nationaal AI kennis- en talent ecosysteem is het centrale doel. Door voorop te lopen en zelf technologieën te ontwikkelen, wordt er bijgedragen aan economische groei, met behoud van de waarden en ethische aspecten waar Nederland voor staat. Door het aantrekken van talent om aan problemen te werken, problemen en data aan te trekken waar talent aan kan werken, en het voeden van lokale en nationale ecosystemen voor talent- en kennisontwikkeling wordt Nederland een sterke Europese katalysator op het gebied van AI-talent en AI-kennisontwikkeling. 
 
Door als kennisinstellingen samen te werken met bedrijven, overheden en non-profit, heeft ICAI een sterke positie ingenomen op dit gebied. Door de sterktes optimaal te benutten wordt er uitgegaan van een hubs-andspokes model, waarbij meerdere hubs in Nederland zijn gerealiseerd verdeeld over verschillende regio’s. Een verspreide basis past goed bij de normen en waarden van de manier van werken in Nederland. In het huidige ICAI-model zoals dat tot nu toe is ontwikkeld, is dat sinds de start in 2018 ook bewezen. Labs worden opgezet vanuit lokale krachten, die vanuit een landelijke rol ondersteunen en versterken. 
 
Let’s make AI for Everyone

Het verder opbouwen en uitrollen van het netwerk van ICAI-labs vormt een essentieel onderdeel van het nationale AI-netwerk, dat de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) samen met partners realiseert. De samenwerking richt zich hierbij op de volgende speerpunten:

Vanuit Research en Innovatie

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe labs, zowel publiek–privaat als ook publiek-publieke labs.
  • Het samenwerken in het ontplooien van activiteiten rondom de huidige en toekomstige labs en de activiteiten op het gebied van Research en Innovatie vanuit de NL AIC.
  • Het koppelen van de rol van ICAI voor het onderhouden van het netwerk van ICAI-labs met andere initiatieven voor versterken van het ecosysteem in Research en Innovatie met de NL AIC.
  • Het samenwerken aan criteria voor ICAI-labs en deze generaliseren in landelijk kader.

Vanuit Human Capital

  • Het samenwerken aan het bouwen van het AI-netwerk van de NL AIC door onder andere het opzetten van learning communities en uitbouwen van activiteiten in ICAI connector.
  • Het gezamenlijk ontwikkelen en beschikbaar maken van online cursussen en trainingen.
  • Het behouden van talent voor Nederland door bijvoorbeeld PhD’s vanuit de ICAI-labs concreet in contact te brengen met Nederlandse organisaties.
  • Het vanuit een gezamenlijke ambitie talent (studenten en onderzoekers) naar Nederland halen en voor Nederland behouden.

Bezoek voor meer informatie de website van ICAI.

Delen via:

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.