ICAI

Innovation Center for Artificial Intelligence

ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence, brengt kennisinstellingen, industrie en overheids- en maatschappelijke partners in Nederland samen om talent en technologie te ontwikkelen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De missie van de ICAI is om Nederland voorop te laten lopen in kennis- en talentontwikkeling op het gebied van AI. Het creëren en koesteren van een nationaal AI kennis- en talent ecosysteem is het centrale doel. Door voorop te lopen en zelf technologieën te ontwikkelen, wordt er bijgedragen aan economische groei, met behoud van de waarden en ethische aspecten waar Nederland voor staat. Door het aantrekken van talent om aan problemen te werken, problemen en data aan te trekken waar talent aan kan werken, en het voeden van lokale en nationale ecosystemen voor talent- en kennisontwikkeling wordt Nederland een sterke Europese katalysator op het gebied van AI-talent en AI-kennisontwikkeling. 

Door als kennisinstellingen samen te werken met bedrijven, overheden en non-profit, heeft ICAI een sterke positie ingenomen op dit gebied. Door de sterktes optimaal te benutten wordt er uitgegaan van een hubs-and-spokes model, waarbij meerdere hubs in Nederland zijn gerealiseerd verdeeld over verschillende regio’s. Een verspreide basis past goed bij de normen en waarden van de manier van werken in Nederland. In het huidige ICAI-model zoals dat tot nu toe is ontwikkeld, is dat sinds de start in 2018 ook bewezen. Labs worden opgezet vanuit lokale krachten, die vanuit een landelijke rol ondersteunen en versterken. 

‘Let’s make AI for Everyone’

Delen via: