Oproep politiek: AI blijft mensenwerk, juist nu multidisciplinair samenwerken

Gepubliceerd op: 20 december 2023

De gekozen politieke partijen staan in Nederland voor belangrijke opgaven. Naast het formeren van een kabinet zijn er ook diverse maatschappelijke thema’s waar dringend oplossingen voor nodig zijn of een doorbraak gewenst is. Digitalisering en AI in het bijzonder speelt wat de NL AIC betreft een belangrijke rol in de oplossing van deze maatschappelijke uitdagingen.

De ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) is niet te stoppen in een democratische gemeenschap met open (internet)grenzen, maar wél te sturen. Naast het reguleren van AI-toepassingen en het vermijden van ongewenste AI via Europese regelgeving zoals in een aankomende AI Act, is het ook van belang actief in te blijven zetten op verantwoorde, mensgerichte AI voor economisch én maatschappelijk belang. Dat lijkt alleen niet hoog op de agenda te staan van veel partijen.

Digitalisering als oplossing voor uitdagingen

Uitdagingen zijn er genoeg, in de gezondheidszorg, in de energietransitie, in de woonsector, in mobiliteit, in het onderwijs, in duurzaamheid en voedselvoorziening, maar ook in de veiligheid en bescherming van onze democratie. Vooruitkijken en meer investeren in AI-kennis en -toepassingen waar we in Nederland het verschil kunnen maken en waar we onze autonomie willen behouden, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Hiervoor is kennis over AI nodig, van jong tot oud, in alle beroepen en alle geledingen van de maatschappij. En het draait om samenwerken, vooral nu. De NL AIC roept de politieke partijen op om AI en digitalisering proactief in te zetten voor de uitdagingen waar Nederland voor staat. Samenwerken doen we in de NL AIC met vele disciplines en stakeholders om verantwoorde AI-toepassingen te realiseren die hard nodig zijn voor welvaart en welzijn in de toekomst.

Europees kader

Samenwerken zal ook nodig zijn in Europees kader, want er zijn veel gemeenschappelijke belangen waar een enkel land zelfstandig onvoldoende in kan bereiken. Europese samenwerking gaat tevens helpen bij de schaalvergroting op investeringen, data en rekenkracht die noodzakelijk is voor het ontwikkelen van mensgerichte AI-systemen.

Tenslotte

De Nederlandse AI Coalitie gaat graag de dialoog aan en heeft als publiek-privaat samenwerkingsverband van meer dan 500 partijen de ambitie de kansen van AI ten volle te benutten voor Nederland, in Europese context. En zet zich daar graag met alle belanghebbenden uit de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners van Nederland voor in.

Delen via: