Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud van start 

woman connecting with technology

Gepubliceerd op: 30 maart 2023

Alle partijen uit de genoemde coalities zijn aangehaakt bij dit initiatief. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het centrum financieel mogelijk.  

Krachtenbundeling 

Door krachten te bundelen ontstaat er één centrale plek die bedrijven helpt bij datadeel- en cloud vraagstukken. Daarnaast gaat het initiatief zorgen voor meer vertrouwen in het cross-organisationeel data delen en het faciliteren van (internationale) samenwerking. 

Het Centre of Excellence gaat antwoord geven op uitdagingen omtrent data delen en ondersteunen bij de ontwikkeling van datadeeltoepassingen door relevante tools, kennis en best practices beschikbaar te stellen. Ook gaat het centrum samenwerken met diverse sectorale datadeelinitiatieven zoals de GOFAIR Foundation om eilandvorming te voorkomen en (toekomstige) toepassingen over sectoren heen mogelijk te maken. 

Samenwerking 

Het Centre of Excellence wil een zo breed en open mogelijk initiatief zijn en zoekt actief de samenwerking met andere programma’s en coalities rondom data delen op om zo tot één platform voor Nederland te komen, met een stevige internationale verankering. Het centrum wordt getrokken door Peter Verkoulen, TNO en tevens voorzitter van de werkgroep Data Delen van de Nederlandse AI Coalitie.   

Alle kennis en expertise die reeds binnen de programma’s zijn ontwikkeld, worden gebundeld en trends en ontwikkelingen op het gebied van het delen van data worden gemonitord. Hierbij sluit het centrum ook aan op de Europese agenda waaronder de Europese datastrategie, wet- en regelgeving zoals de Data Act en andere Europese datadeel-initiatieven zoals het Data Spaces Support Centre (DSSC)

Meer informatie 

Geïnteresseerd in het onderwerp data delen? Bezoek dan ook de pagina van de werkgroep met onder meer een quickstart gids voor data spaces, publicaties of kijk hier voor use cases ter inspiratie.  

Delen via: