Strategieteam Nederlandse AI Coalitie geformeerd

Gepubliceerd op: 29 juni 2020

Vanuit de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) hechten we groot belang aan een duurzame verbinding met de stakeholders op belangrijke aspecten en in belangrijke toepassingsgebieden voor Artificial Intelligence (AI) in Nederland. De toepassing van AI is immers van groot maatschappelijk belang. Om deze verbinding te waarborgen, is een Strategieteam benoemd dat bestaat uit representatieve beleidsvertegenwoordigers uit onderzoek en onderwijs, overheid, bedrijfsleven en AI-eindgebruikers en maatschappij.

Dit Strategieteam werkt op overkoepelend niveau aan strategie, beleid, stakeholdermanagement en het voorbereiden van investeringsimpulsen. Daarnaast evalueert het team de voortgang van de NL AIC versus de doelstellingen. In aanvulling op de eerder benoemde leden van het Strategieteam die geselecteerd zijn op basis van hun vertegenwoordiging van stakeholders in het AI-ecosysteem, zijn recent vijf vertegenwoordigers verkozen uit een AI-toepassingsgebied. Met plezier kondigen we ook de nieuwe leden aan met het toepassingsgebied waaruit zij voortkomen. Dit zijn Bert Kroese, Carlo van de Weijer, Inge Molenaar, Pallas Agterberg en Wiro Niessen.

We zien uit naar de samenwerking en hun bijdrage aan de strategie van de Nederlandse AI Coalitie.

Het Strategieteam bestaat uit de volgende leden:

 • Cees Oudshoorn – VNO-NCW en MKB-NL – Vertegenwoordiger bedrijfsleven MKB
 • Hans de Jong – Philips – Vertegenwoordiger bedrijfsleven groot
 • Nils Beers – Techleap – Vertegenwoordiger bedrijfsleven startups
 • Peter Zijlema – IBM – Vertegenwoordiger bedrijfsleven ICT/AI-aanbieders
 • Focco Vijselaar – Ministerie EZK – Vertegenwoordiger centrale overheid (economisch)
 • Marieke van Wallenburg – Ministerie BZK – Vertegenwoordiger centrale overheid (maatschappelijk)
 • Jeannine Peek – Topsector ICT – Vertegenwoordiger topsector ICT
 • Pieter Duisenberg – VSNU – Vertegenwoordiger universiteiten (onderwijs)
 • Inald Lagendijk – TU Delft – Vertegenwoordiger fundamentele AI wetenschap
 • Peter Werkhoven – TNO – Vertegenwoordiger toegepaste AI wetenschap
 • Sally Wyatt – Maastricht Universiteit – Vertegenwoordiger wetenschap (sociaal-maatschappelijk)
 • Nanda Piersma – Platform PRIO – Vertegenwoordiger HBO Onderwijs
 • Nathan Ducastel – VNG – Vertegenwoordiger Nederlandse Gemeenten
 • Marleen Stikker – Waag Society – Vertegenwoordiger burgers/eindgebruikers
 • Bert Kroese – CBS – Vertegenwoordiger toepassingen uit Publieke Diensten
 • Carlo van de Weijer – Eindhoven AI Systems Institute – Vertegenwoordiger toepassingen uit Mobiliteit & Logistiek
 • Inge Molenaar – Radboud Universiteit – Vertegenwoordiger toepassingen uit Onderwijs
 • Pallas Agterberg – Alliander – Vertegenwoordiger toepassingen uit Energie & Duurzaamheid
 • Wiro Niessen – Erasmus MC – Vertegenwoordiger toepassingen uit Gezondheid & Zorg

Delen via: