Bijeenkomst NL AI Coalitie 18 september

Gepubliceerd op: 18 september 2019

Nederland kan alleen haar welvaart en welzijn versterken door zélf een significante speler te zijn in onderzoek en toepassing van AI in verschillende sectoren. Samenwerking is de kracht van Nederland. Voortbouwen op deze traditionele sterkte is essentieel om AI succesvol toe te passen in onze samenleving en economie.  

Op 18 september kwamen zo’n 90 geïnteresseerden bijeen in Den Haag om toelichting te krijgen op de geformuleerde doelen van de Nederlandse Ai Coalitie (NL AIC). Jos de Groot en Kees Oudshoorn trapte de bijeenkomst af waarna Kees van der Klauw de plannen presenteerde. De potentiële deelnemers werden geïnformeerd over de criteria voor deelname en wat er zoal verwacht wordt van een deelname aan de Nederlandse AI Coalitie. 

De NL AIC heeft als missie de Nederlandse activiteiten in AI in publiek-private samenwerking te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. De NL AIC wil een belangrijke bijdrage leveren aan een positie van Nederland bij de koplopers in Europa op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. 

Delen via: