Generatie Z over hoe mensgerichte AI ons leven kan verbeteren

Gepubliceerd op: 2 maart 2023

Ze groeiden op met computers, apps en sociale media. Wie tot Generatie Z behoort (en dus tussen 1997 en 2012 geboren is), voelt zich over het algemeen zeer thuis in de digitale wereld. Dat merk je ook aan de manier waarop een groot deel van deze generatie naar Artificiële Intelligentie (AI) kijkt. Een interview met Susanne Pechtold en Spence van Asperdt, de oprichters en duovoorzitters van het Ethically Responsible Innovation Student Collective (ERISC). 

Ze ontmoetten elkaar in een van de collegezalen van de Radboud Universiteit, waar Susanne en Spence allebei de opleiding Artificial Intelligence volgen. Dat ze allebei duidelijke ideeën hebben over de ethische kant van AI bleek toen ze daar een paper over moesten schrijven.  

Vooroordelen voorkomen 

Susanne: “In mijn paper had ik als aanbeveling om ervoor te zorgen dat de teams die zich met AI-ontwikkelingen bezighouden uit veel verschillende mensen bestaan. Die diversiteit heb je echt nodig om te helpen voorkomen dat AI-modellen ongemerkt vooroordelen oppikken die in de data zitten waar ze mee getraind worden.” 

AI rechten geven of juist niet? 

“Ja, daar ben ik het helemaal mee eens”, zegt Spence. “En in mijn paper heb ik geprobeerd om nog wat verder in de toekomst te kijken. Want wat te doen als er artificial general intelligence ontstaat, dus als AI net zo slim en vervolgens al heel snel véél slimmer dan mensen wordt? Moeten we AI dan rechten gaan geven? Zoiets als mensenrechten, maar dan toegespitst op AI? Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat we die vraag eigenlijk helemaal niet moeten stellen en ook niet hoeven te stellen als het ons lukt om tot een mensgerichte AI te komen die op een ethische en betrouwbare manier te werk gaat.” 

Volgens het ELSA concept 

De docent vond de zienswijze van Spence en Susanne zo interessant en goed onderbouwd, dat ze hen aanraadde om contact op te nemen met de Nederlandse AI Coalitie. En zo ontstond het idee om een ELSA Lab op te richten voor studenten die zich op innovaties richten die helpen om tot een ethische, verantwoordelijke en mensgerichte AI te komen. In 2021 richtten Susanne en Spence samen ERISC op, een initiatief dat aansluit bij het ELSA concept en waar inmiddels twintig medestudenten bij zijn aangesloten. “En dit is nog maar het begin”, zegt Susanne. “We willen graag uitbreiden naar meerdere studierichtingen en meerdere steden, zodat het echt een landelijk platform wordt.” 

AI en Generatie Z

 Om meer bekendheid te krijgen, organiseerde ERISC in samenwerking met de NL AIC, ICAI en Radboud Universiteit in februari van dit jaar het event ‘A Glimpse Into Our Future by Generation Z’. Er waren presentaties en een paneldiscussie waarbij het onder andere ging over de maatschappelijke impact van AI, de ethische en morele dilemma’s, en de manier waarop Generatie Z daarnaar kijkt. Daar is natuurlijk veel over te zeggen, maar het was wel opvallend hoe positief die generatie in die discussie staat.  

Een tool die mensen verder kan helpen

 “We zijn niet bang voor AI”, benadrukt Spence. “We zien het juist als een technologie die kan helpen om het leven van mensen te verbeteren. De ontwikkeling van AI is niet meer te stoppen. Daar moeten we dus mee leren omgaan. Ik zie het vooral als een tool die mensen verder kan helpen, waarbij we er met z’n allen wel voor moeten zorgen dat we AI-toepassingen op zo’n manier ontwikkelen dat we het op een veilige en ethisch verantwoorde manier kunnen inzetten.” 

Interesse om aan te sluiten bij ERISC?

 Ben je een student en wil je je aansluiten bij ERISC? Of heb je interesse in de ethische aspecten van AI en innovatie en lijkt het je leuk om een samenwerking aan te gaan? Stuur het team van ERISC dan vooral een bericht via Instagram, LinkedIn of per mail om te kijken wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Ze zijn ook op zoek naar niet-AI-studenten, dus je kunt je vanuit elke achtergrond aanmelden. 

Delen via: