Samenvatting life cycle management

Gepubliceerd op: 1 september 2022

Het enthousiasme over de mogelijkheid van het toepassen van AI in de zorg geeft in veel zorgorganisaties de ruimte om experimenten op te zetten en te starten met de ontwikkeling van oplossingen voor medische toepassingen.

Na de initiële investeringen om modellen te ontwikkelen zijn structurele inspanningen nodig om een model te implementeren en veilig te blijven gebruiken. Dit omdat het gat van een veilige experimenteer- of ontwikkelomgeving naar productie overbrugd moet worden én omdat de prestaties van het model continu gemonitord, bijgestuurd, geborgd en aantoonbaar gemaakt moet worden. Lifecycle management doet zijn intrede. In aanvulling op de tool Handelingsruimte Waardevolle AI is vanuit de NL AIC werkgroep Gezondheid en Zorg daarom een document ontwikkeld gericht op het in stand houden van de innovatie en dus over het continue en blijvend onderhouden van een oplossing.

De samenvatting is hier te vinden, het uitgebreide document is via deze link beschikbaar.

Delen via: