Rapport WRR: Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Gepubliceerd op: 11 november 2021

En dat is nog maar het begin aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de komende jaren zal AI doordringen in steeds meer domeinen van de samenleving. In het rapport ‘Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie’ concludeert de WRR dat als Nederland zich op deze fundamentele verandering niet goed voorbereidt, er niet alleen het risico is dat kansen worden gemist, maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient. 

AI als systeemtechnologie

De WRR betoogt dat AI een systeemtechnologie is, te vergelijken met elektriciteit en de verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie heeft een grote impact op de samenleving, die vooraf niet kan worden voorzien. Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid. De WRR onderscheidt daarbij vijf opgaven: demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering.

Visie en doelstellingen NL AIC

Kees van der Klauw, coalitiemanager: “De NL AIC staat volledig achter de conclusies en aanbevelingen van de WRR, die zeer goed aansluiten bij de visie en doelstellingen die we sinds de start van de NL AIC twee jaar geleden hebben bepaald. De urgentie, de proactieve, lerende en integrale aanpak, het betrekken van alle stakeholders en het voeren van het maatschappelijk debat zijn en blijven leidend voor ons als NL AIC om Nederland zelf te laten besluiten hoe ze AI wil inzetten voor welvaart en welzijn. Gezien de dynamiek en de impact van ontwikkelingen ligt er een belangrijke taak voor de overheid om te versnellen en een integraal beleid te ontwikkelen én te onderhouden. Elk van de opgaven van de WRR moet in samenhang worden aangepakt. Samenwerking tussen disciplines en tussen wetenschap, bedrijfsleven, samenleving, en overheid is hierbij van groot belang. De NL AIC heeft hier al veel initiatieven voor ontwikkeld en levert hiermee graag haar bijdrage aan de implementatie van de aanbevelingen vanuit de WRR”.

Meer informatie

Kijk hier voor het volledige bericht vanuit de WRR, via deze link kunt u het rapport en de samenvatting downloaden.

Delen via: