Terugblik op conferentie PublicSpaces 2024: Taking Back the Internet

Gepubliceerd op: 27 juni 2024

Op 6 en 7 juni 2024 organiseerden PublicSpaces en Waag Futurelab de vierde editie van de PublicSpaces conferentie met als thema 'Taking Back the Internet'.  Met een gevarieerd programma gevuld met panelsessies, keynotes, rondetafelsessies, lezingen, kunst en cultuur.

In 2024 zijn de meeste digitale diensten en platforms in handen van een paar big tech bedrijven. Onderwerp van de conferentie was hoe burgers, organisaties en overheden weer controle kunnen krijgen over hun gegevens en digitale leven. Als u zelf wilt kunnen bepalen hoe uw digitale ecosysteem eruit ziet, dan moet het mogelijk zijn onafhankelijke beslissingen te nemen over het ontwerp, het gebruik en het beheer van digitale tools en platforms.

Opgroeien in een AI-wereld

Eén van de sessies was ‘Opgroeien in een AI-wereld’. Tijdens deze panelsessie onder leiding van Remco Pijpers (Kennisnet) bespraken experts en stakeholders wat de ontwikkeling van AI en onze daarmee samenhangende behoefte aan digitale geletterdheid betekent voor onze samenleving. Leden van het panel waren Barbara Kathman (Commissie Digitale Zaken), Theresa Soon Long (Kennisnet), Oscar Lepoeter (Windesheim) en Martijn Bekking vanuit de subwerkgroep ‘AI en de samenleving’ van de NL AIC.

Martijn Bekking: “De uitdagingen die AI met zich meebrengt, kunnen alleen het hoofd worden geboden als je alle verschillende perspectieven betrekt. Dus niet alleen het perspectief vanuit de technologie of sector, maar ook vanuit de samenleving in de breedte.”

De makers achter AI-technologie oefenen grote invloed uit op hoe de AI-leefwereld wordt ontworpen. Daar wegen bedrijfsbelangen vaak zwaarder dan publieke waarden, en is er weinig goede, democratische controle. Kunnen of moeten we verwachten dat leraren leerlingen digitaal geletterd kunnen maken op het gebied van AI? Hoe gaat het onderwijs er in deze context uit zien? Welke verantwoordelijkheid ligt bij de school en welke verantwoordelijkheid bij marktpartijen, overheid en politiek? Dit leverde een interessante discussie op, kijk hier deze sessie terug.

Interesse in meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie over de activiteiten op het gebied van AI en de samenleving? Raadpleeg dan deze pagina of deze publicatie. Daarnaast nodigen we u ook graag uit kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek onder inwoners van Nederland naar hun mening over de maatschappelijke onderzoeksagenda voor AI. Bij vragen kunt u contact opnemen met Martijn Bekking of Náhani Oosterwijk.

Delen via: