Drie nieuwe ELSA Labs erkend met NL AIC Label

Gepubliceerd op: 12 oktober 2022

Erkenning met het NL AIC Label

Met plezier kunnen we meedelen dat drie ELSA Labs zijn erkend met het NL AIC Label. Zij voldoen naar inzicht van de NL AIC aan de doelstellingen en criteria die zijn opgesteld voor onderzoek en ontwikkeling van de Ethische (E, Ethical), Juridische (L, Legal), en Maatschappelijke (S, Societal) Aspecten van AI-toepassingen in een ELSA Lab. Het is de ambitie van deze ELSA Labs samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te onderzoeken hoe AI verantwoord bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving:

 • ELSA Lab AI Multi-Agency Public Safety issues
  Het uitgangspunt van dit ELSA Lab is dat er een radicale verandering nodig is in de manier waarop wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan in het licht van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid. Dit geldt vooral voor de ontwikkeling van AI-toepassingen, die direct doordringen in de leefwereld van burgers.
 • ELSA Lab AI Solutions for Disability Care
  De ambitie van dit ELSA Lab is het ontwikkelen, valideren en implementeren van AI-oplossingen voor goede nachtzorg voor mensen met een ernstig meervoudige en verstandelijke beperking. De maatschappelijke uitdagingen zijn de toenemende zorgvraag en, daaraan gekoppeld, het toenemende arbeidstekort in de zorg. Inzicht in objectieve gegevens kan de kwaliteit van de zorgverlening aan cliënten verbeteren, en de personele werkverdeling optimaliseren.
 • ELSA Lab DataXchange
  Dit ELSA Lab richt zich op het ontwerpen, bouwen, testen en evalueren van een infrastructuur waarmee data tussen aangesloten partijen op een veilige, verantwoordde en menselijke manier kan worden gedeeld. Op basis van de ethische, juridische en maatschappelijke waarden van onze samenleving ten behoeve van het effectiever en efficiënter begrijpen, bestrijden en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Met als doel een inclusieve en veilige toekomstgerichte samenleving.

Kees van der Klauw, coalitiemanager van de NL AIC: “We feliciteren deze nieuwe ELSA Labs van harte met de erkenning van hun activiteiten met het NL AIC Label en wensen hen veel succes toe! Met plezier constateren we dat in een groeiend aantal sectoren ELSA Labs worden opgericht. Dit draagt bij aan een snelle leercurve om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en toe te passen dankzij de inzet van alle ELSA Labs.”

Versterking AI-landschap in Nederland

NL AIC Label

Het NL AIC Label is bedoeld voor activiteiten die Nederland versterken door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie in en met AI. Met een activiteit wordt een publiek-private samenwerking met een meerjarige looptijd bedoeld, vormgegeven als bijvoorbeeld een programma, project, een lab, of een community die de doelstellingen van de NL AIC kracht bij zetten. Een gelabelde activiteit:

 • Versterkt en verbreedt de collectieve kennis van AI in Nederland;
 • Creëert een oplossing voor gemeenschappelijke AI-uitdagingen;
 • Versnelt (verantwoorde) AI-innovaties en implementaties in brede context;
 • Draagt bij aan de samenwerking en verbinding over de waardeketen;
 • Draagt bij aan het betrekken van en samenwerken met alle relevante partijen (quadrupel helix).

Ons doel is om Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van AI te laten plukken en internationaal met de koplopers mee te laten doen. Daartoe zullen de komende jaren vele projecten en programma’s worden uitgevoerd op het gebied van AI.

Interesse in het ELSA concept en ELSA Labs?

Indien u interesse heeft in het ELSA concept of de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric Innovation in AI’ te lezen, een innovatieaanpak voor mensgerichte AI. Als u vragen heeft over het ELSA concept, dan kunt u deze pagina raadplegen, meer lezen over het Netwerkproject mensgericht AI-onderzoek met ELSA Labs of contact opnemen met Náhani Oosterwijk, coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI.

Delen via: