Arjan Goudsblom zet zich in voor de ontwikkeling en groei van AI-startups en scale-ups

Gepubliceerd op: 18 november 2020

Startups en scale-ups zijn een belangrijke motor voor economische groei, werkgelegenheid en innovatievermogen. Deze jonge bedrijven vernieuwen de economie, investeren in onderzoek, ontwikkelen sleuteltechnologieën en zijn in staat om deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten te vertalen waardoor adoptie van technologieën in organisaties (publiek en privaat) wordt versneld.

Met plezier kondigt Kees van der Klauw, Coalitiemanager van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) aan dat Arjan Goudsblom, mede vanuit zijn rol bij Techleap, het voorzitterschap van de werkgroep Startups en Scale-ups op zich neemt en als ambitie heeft de ontwikkeling en groei van AI-startups en scale-ups te ondersteunen. Arjan licht toe: “De potentie voor Nederlandse AI-startups en scale-ups als internationale aanjager van nieuwe, ethisch verantwoorde toepassingen is enorm. Goed opgeleid talent, een ondernemende geest en sterke handelsnetwerken zouden een vruchtbare bodem moeten zijn voor snelgroeiende, goed gefinancierde AI-bedrijven. Maar uit cijfers blijkt dat dit niet altijd zo is. Ik zie een belangrijke rol weggelegd voor de werkgroep Startups & Scale-ups binnen de NL AIC om barrières te identificeren en deze gezamenlijk, op doortastende wijze, te slechten. Daar staan we voor!”

Werkgroep
De werkgroep Startups en Scale-ups werkt aan verschillende projecten en activiteiten gericht op het verkrijgen van toegang tot kapitaal, ecosystemen en data. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Deelname
Geïnteresseerd in dit onderwerp? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk van de werkgroep Startups en Scale-ups en andere relevante AI-onderwerpen.

Delen via: