AI-hub Brightlands

Een alliantie van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties brengt de belangrijkste AI-expertise in Limburg samen in de AI-hub Brightlands, met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als basis. De AI-hub past haar hoogwaardige kennis op het gebied van AI en data science toe op gebieden als gezondheid en zorg, onderwijs, publieke dienstverlening, publieke veiligheid en technische industrie. Met veel aandacht voor de maatschappelijke, ethische en juridische impact van deze ontwikkelingen.

Samen innoveren over grenzen heen

Samen innoveren over grenzen heen, met als doel ontwikkelingen te versnellen als antwoord op de sociale en economische opgaven van de regio en daarbuiten. Enkele voorbeelden zijn opgaven rond brede welvaart en de menselijke maat in de digitale transitie, maar ook het stimuleren van talentontwikkeling en de innovatiekracht van startups en mkb-bedrijven. 

Delen via: