AI in beeld: De strategieën van Nederland, Finland en Zweden onder de loep

Gepubliceerd op: 24 oktober 2023

TNO Vector heeft deze strategieën onder de loep genomen in een onderzoek in samenwerking met het Technical Research Centre of Finland (VTT) en de Research Institutes of Sweden (RISE).
De verschillen en overeenkomsten zijn ontrafeld en in de studie baseert TNO zich ook op de ervaringen van betrokkenen bij de Nederlandse AI-strategie, waaronder Kees van der Klauw, coalitiemanager van de Nederlandse AI Coalitie. Vanuit de verschillende perspectieven is een completer beeld geschetst van hoe de AI-strategie wordt gezien, hoe deze tot stand is gekomen, wat de ervaringen zijn en wat de verwachte impact is.

AI-strategieën per land

De drie landen (Nederland, Finland en Zweden) hebben elk een unieke benadering van een AI-strategie:

  • Nederland zet in op inclusieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, (toegepaste) onderzoeksorganisaties en het maatschappelijk middenveld. Het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI), de Nederlandse AI Coalitie en het strategische Nationaal Groeifondsprogramma AiNed zijn de hoekstenen van het Nederlandse beleid.
  • Finland, een van de eerste landen met een AI-strategie, streeft naar AI-leiderschap met een focus op fundamenteel onderzoek en technologische ontwikkeling. Met een meer gecentraliseerde aanpak heeft het land AI-hubs opgericht en promoot het internationale samenwerking om het potentieel van AI te maximaliseren.
  • Zweden wordt gekenmerkt door een grote private investering in AI van de Wallenberg stichting, waarbij de nationale strategie nadruk legt op adoptie van AI in de publieke sector en het versterken van de AI-capaciteiten via fundamenteel onderzoek en subsidies.

Van elkaar leren

TNO benadrukt in het onderzoek dat er geen universele aanpak is voor AI-strategieën, maar dat landen kunnen leren van elkaars ervaringen. Zo worden er zes assen geïdentificeerd waarlangs landen expliciete en impliciete keuzes in de strategievorming maken. De voortdurende aanpassing en reflectie zijn van cruciaal belang om de juiste balans op deze assen te vinden en het potentieel van AI optimaal te benutten.

Meer informatie

Raadpleeg het rapport van TNO Vector voor meer informatie, analyses en inzichten, geworteld in de AI-strategieën van Nederland, Finland en Zweden van 2017 tot 2023. Een waardevolle bron van kennis voor landen die streven naar een succesvolle AI-implementatie.

Delen via: