Eerste selectie use cases AI-innovaties vanuit Gezondheid en Zorg

Gepubliceerd op: 26 november 2020

De werkgroep Gezondheid en Zorg zet zich in om de ontwikkeling, toepassing en opschaling van waardevolle AI-innovaties voor Gezondheid en Zorg in Nederland te stimuleren, regisseren en waar nodig te organiseren. Met als resultaat significante maatschappelijke en economische impact.

Drie AI-innovaties zijn eerder dit jaar als use case geselecteerd, te weten MS sherpa, Pacmed Critical en U-Prevent. Zij zijn de eerste van een reeks die worden geholpen met opschaling. Zo wordt er gebouwd aan een continue beweging om AI-innovaties versneld naar de markt te brengen. Via de werkgroep kunnen meer use cases worden ingebracht.

De eerste drie geselecteerde AI-innovaties zijn:
MS sherpa: Digitale test voor meer inzicht in de behandeling van Multiple Sclerosis.
Pacmed Critical: Ter ondersteuning van besluitvorming medici
U-Prevent: Slimme algoritmes voor inzicht in het effect van medicatie en leefstijl

Belangrijke redenen waarom deze eerste cases zijn gekozen:

  • De use case is op redelijk korte termijn implementeerbaar.
  • Heeft aantoonbare maatschappelijke impact.
  • Beantwoordt de vraag van de gebruiker goed.
  • Is op te schalen naar (inter)nationaal niveau met partijen die dit mogelijk kunnen maken.
  • En draagt bij aan het invullen van een of meer van de randvoorwaarden van waardevolle AI in Gezondheid en Zorg. 

Vanuit de werkgroep wordt de potentie van de cases zichtbaar gemaakt door hen te ondersteunen met diverse activiteiten en hen een podium te bieden. Afhankelijk van de behoefte zijn de volgende acties mogelijk:

  • Matchmaking om partijen vanuit het netwerk van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) te betrekken die kunnen versterken.
  • Helpen opschalen naar een volgend niveau met werkgroepen en teams binnen de NL AIC en in contact te brengen met krachtige organisaties daarbuiten. 
  • Barrières wegwerken waar mogelijk (samen en op zoek naar de juiste stakeholders binnen en buiten de NL AIC). De resultaten kunnen ook andere use cases helpen.
  • Ondersteuning bij het aanvragen of verkrijgen van de juiste funding indien nodig, zoals fondsen, investeerders, verzekeraars, subsidieverstrekkers en Health Holland. 

We wensen de teams van MS sherpa, Pacmed Critical en U-Prevent veel succes toe en zien uit naar de verdere ontwikkeling en impact van deze AI-innovaties in de gezondheidszorg.

Delen via: