Vooraankondiging AiNed ELSA Labs (2024 NWO call)

Gepubliceerd op: 2 januari 2024

AI is een systeemtechnologie die in de afgelopen jaren wereldwijd op hoog tempo verandering teweeg heeft gebracht. De impact van AI op de economie en maatschappij is groot en zal naar verwachting alleen maar toenemen. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische (E), juridische (L), maatschappelijk en economische (S) vraagstukken (A) op.

Het Nationaal Groeifonds programma AiNed geeft door de call AiNed ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een plaats aangezien de ontwikkeling van de AI-technologie, maatschappelijke inbedding, en verzilveren van economisch kansen hand-in-hand moeten gaan.

Doel en uitgangspunten

Het doel van de call for proposals AiNed ELSA Labs is het verwerven van kennis en inzichten die bijdragen aan methoden, technieken en tools voor het realiseren van mensgerichte AI. Met mensgerichte AI wordt hier bedoeld: AI in dienst van de mens en het algemeen belang.

De AiNed ELSA Labs richten zich op onderzoek aan de hand van specifieke publieke en/of private casussen in de vier gekozen toepassingsgebieden waarvan de bevindingen bijdragen aan het hierboven genoemde doel. In het projectvoorstel voor een ELSA Lab komt naar voren dat de ELSA aspecten en technologie in samenhang worden bestudeerd, dat er AI plaatsvindt op basis van publieke waarden en mensenrechten en er worden kaders en richtlijnen voor de ontwikkeling van mensgerichte AI getoetst en (door)ontwikkeld.

Toepassingsgebieden

De projectvoorstellen dienen te vallen binnen één van de gekozen toepassingsgebieden: gezondheid en zorg, mobiliteit, transport en logistiek, technische industrie en energie en duurzaamheid.

Economische impact van de onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van een ELSA Lab moet afkomstig zijn van ondernemingen en/of publieke organisaties, waarbij in alle gevallen sprake is van duidelijke en relevante economische impact van het onderzoek.

Twee categorieën

Het projectvoorstel voor een ELSA Lab valt binnen één of beide van deze twee categorieën:

  • De onderzoeksvraag gaat in op de ELSA aspecten van de toepassing van huidige relevante AI-regulering, zoals de AI Act en GDPR, voor specifieke cases binnen één van de vier toepassingsgebieden. Het betreft onderzoek naar de ethische, juridische en maatschappelijke gevolgen van de ontwikkeling van AI-toepassingen binnen de huidige regulerende kaders.
  • De onderzoeksvraag gaat in op de ELSA aspecten van de evolutie van toekomstige regulerende kaders onder invloed van opkomende AI-technologieën zoals generatieve AI en large language models, voor specifieke cases binnen één van de hierboven benoemde toepassingsgebieden. Het betreft een onderzoeksvraag die ingaat op de economische, juridische en maatschappelijke aspecten die van belang zijn om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van opkomende AI-technologieën en toekomstige regulerende kaders daarvoor.

Financiering

Deze AiNed ELSA Labs call for proposals met een budget van ongeveer 6,8 miljoen euro wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed. De verwachting is dat er vier aanvragen kunnen worden gefinancierd.

Interesse?

Bekijk de informatiebrochure. De verwachting is dat deze call for proposals in het eerste kwartaal van 2024 van start gaat. Dit zal worden gecommuniceerd via de website van AiNed en NWO. De inhoud van deze vooraankondiging van AiNed en de begeleidende informatiebrochure is onder voorbehoud van het vaststellen van de inhoud van de definitieve regeling en derhalve is het niet mogelijk hier enige rechten aan te ontlenen.

Delen via: